Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
151
lượt xem
23
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông

Nhằm giúp quý thầy cô giáo-cán bộ các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT thể hiện những sáng tạo, những ý tưởng có giá trị thành một sáng kiến kinh nghiệm hoặc tham khảo những kinh nghiệm quý báu, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông. Bao gồm những đề tài sáng kiến kinh nghiệm mẫu, những đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị nhằm giúp thầy cô giáo, quý phụ huynh và các cán bộ nhà trường nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông dưới đây:

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”.
Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”.
Trường THPT số III Bảo Yên là một trường mới thành lập đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn , trình độ dân trí còn hạn chế , cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn . Đội ngũ giáo viên còn trẻ và còn bất cập so với yêu cầu đổi mới. Trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên một số bộ môn chưa đạt chuẩn. Một số ít, nhận thức về vai trò của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế, trong giảng dạy còn thiếu nhiều kinh nghiệm .
Xuất phát từ những lý do khách quan, lý do chủ quan như đã nêu trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT Số III Bảo Yên”.
2. Mục đích nghiên cứu .
Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường phổ thông và thực trạng hoạt động này của trường trung học phổ thông Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai .
Trên cơ sở đó đưa ra biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trường THPT Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai .
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .
3.1.Đối tượng nghiên cứu .
Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên trường THPT Số III huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai .
3.2.Khách thể nghiên cứu.
Bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Số III Bảo Yên , huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài .
4.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu :
Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên của trường THPT Số III Bảo Yên,huyện Bảo Yên , tỉnh Lào Cai .
4.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu :
Trường THPT Số III huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai .
4.3. Giới hạn khách thể khảo sát :
- Giáo viên bộ môn toàn trường :
5. Giả thuyết khoa học .
Việc áp dụng các biện pháp quản lý trong nhà trường nếu theo hướng thực hiện đồng bộ các chức năng quản lý trong việc : Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên một cách khoa học và đồng bộ phù hợp với điều kiện nhà trường sẽ nâng cao năng lực cho giáo viên trường THPT Số III Bảo Yên.

Hãy xem tiếp nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo thêm nhiều đề tài khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản