Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
687
lượt xem
102
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS. Đây là những đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ những đề tài của các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm, sáng tạo trong giảng dạy. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và giáo dục học sinh trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS dưới đây:

A. MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Cơ sở lý luận.

Trong thời đại khoa học và công nghệ ngày nay, nhân lực có trình độ cao không chỉ là tiền đề mà còn là yếu tố có tính quyết định cho sự phát triển của một đất nước. Để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thì vấn đề phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài có vai trò quan trọng. Nhận thức được vai trò quan trọng của nhân tài, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Để góp phần thực hiện chủ trương đó, ngành giáo dục cần chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ bậc học cơ sở, các nhà quản lý phải đề ra được những biện pháp quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi để công tác này đạt kết quả cao nhất. Chính vì vậy, nhiệm vụ chính trị quan trọng của người lãnh đạo nhà trường là quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao nhất.Tuy nhiên, công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi của trường vẫn chỉ làm theo kinh nghiệm. Việc tìm kiếm được các biện pháp quản lý công tác này một cách khoa học, có hệ thống là vấn đề cấp bách và cần thiết để đáp ứng yêu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
2. Cơ sở thực tiễn.
Xuất phát từ thực tế trong nhà trường, với cương vị của người quản lý chỉ đạo chuyên môn, tôi nhận thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lí chuyên môn với đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy và sự vào cuộc của phụ huynh học sinh. Bằng kinh nghiệm của mình và những kết quả mà trường đã đạt được tôi mạnh dạn được nêu ra kinh nghiệm. “Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở”.
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Tân Tiến-Văn Giang-Hưng Yên.
III. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU.
Thời gian 4 năm học: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014
IV. THỜI GIAN HOÀN THÀNH.
Tháng 3 năm 2014

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Tân Tiến, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý để từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Tân Tiến-Văn Giang-Hưng Yên.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1. Phương pháp nghiên cứu lý luận.
- Lý luận hoạt động dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Lý luận về quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học, quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Nghiên cứu về mục tiêu giáo dục học sinh Trung học cơ sở, mục tiêu dạy học học sinh giỏi.
- Lý luận về học sinh giỏi: Một số quan điểm về học sinh giỏi, đặc điểm học tập của học sinh giỏi.
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dạy học học sinh giỏi.
2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp quan sát sư phạm
Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý của Ban giám hiệu, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh học bồi dưỡng học sinh giỏi trường Trung học cơ sở Tân Tiến.
Thăm dò bằng phiếu cán bộ giáo viên có kinh nghiệm dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Tân Tiến.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm tại trường Trung học cơ sở Tân Tiến nhằm kiểm tra hiệu quả của các biện pháp quản lý dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi đã nghiên cứu trong đề tài.  

Vui lòng xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi THCS. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản