Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
161
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên

Các sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên dưới đây sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý những sáng kiến kinh nghiệm mẫu, những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cho công việc của mình. Những tài liệu trong BST được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc cẩn thận hi vọng sẽ giúp quý thầy cô nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên dưới đây:

Phần I: mở đầu:

1. Lý do chọn đề tài:
Ngày 11 tháng 01 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 09/QĐ-CP phê duyệt đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai đoạn 2005 - 2010", với mục tiêu tổng quát sau: "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Và đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tuỵ về nghề nghiệp làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực".
Giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Sự nghiệp CNH - HĐH đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật vững vàng. Để thực hiện mục tiêu đó, một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết là nâng cao chất lượng đào tạo ĐNGV ở tất cả các cấp học, bậc học.
Để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra thì điều quyết định không thể khác là phải có đội ngũ giáo viên đầy đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn. Về chất lượng đội ngũ giáo viên của Trung tâm GDTX Thường Xuân hiện nay còn hạn chế một số mặt như:
+ Năng lực sư phạm còn hạn chế nhất là đối với giáo viên trẻ mới ra trường.
+ Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa cao, chưa đồng đều.
+ Một số giáo viên còn thiếu kiến thức bổ trợ về ngoại ngữ và tin học.
Những điểm yếu đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường và không thể nào đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Trước tình hình đó, là một nhà quản lý trong trường học, việc tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ cấp bách. Và tôi đã chọn đề tài:
“ Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá”
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.
2.Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng các biện pháp nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên tại Trung tâm GDTX Thường Xuân và một số Trung tâm có điều kiện tương tự.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Một số các biện pháp quản lý nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên tại Trung tâm GDTX Thường Xuân.
- Tác giả nghiên cứu đội ngũ giáo viên và cơ chế làm việc tại Trung tâm GDTX Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và một số Trung tâm có điều kiện tương tự.
 

Mời quý thầy cô giáo và các bạn xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản