Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
145
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông

Bao gồm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông được chọn lọc từ các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục từ khắp các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các kinh nghiệm quản lý, giảng dạy hiệu quả. Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo để nâng chất lượng công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông:

Phần I: MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, trường THPT số 1 TP Lào Cai ñã có những bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ñược giữ vững và ngày càng ñược nâng cao, khẳng ñịnh là một trong những trường THPT hàng ñầu của tỉnh Lào Cai. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi nâng cao trình ñộ ñể ñáp ứng ñược yêu cầu mới. Nhà trường có kỷ cương nền nếp, môi trường giáo dục của nhà trường thực sự trong sạch, lành mạnh, là ñịa chỉ tin cậy ñể học sinh học tập, rèn luyện tu dưỡng.
Tuy nhiên, trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, trường cần tiếp tục ñổi mới toàn diện mọi mặt hoạt ñộng, cần ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, tiến tới hiện ñại hóa ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của giai ñoạn mới. Do ñó việc tự ñánh giá thực trạng nhà trường, đềra kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng và tiến hành kiểm ñịnh chất lượng giáo dục nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết ñối với nhà trường hiện nay. Hơn nữa, hiện nay công tác tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng ñang ñược ngành giáo dục triển khai mạnh mẽ và là xu thế tất yếu trên thế giới.
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
Mục đích của đề tài: Nghiên cứu đề ra hệ thống giải pháp, biện pháp chỉ ñạo thực hiện kế hoạch tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng, phấn ñấu ñạt chuẩn kiểm ñịnh vào cuối năm 2010.
Nhiệm vụ của đềtài:

- Nghiên cứu các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; các tiêu chuẩn tiêu chí của bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng trường THPT.
- Khảo sát thực trạng trường THPT số 1 thành phố Lào Cai trước và khi thực hiện tự ñánh giá, kiểm ñịnh chất lượng;

- Tìm ra các giải pháp và biện pháp cụ thể ñể cải tiến chất lượng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng.
- Tập hợp, sưu tầm, khôi phục, hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Sắp xếp và mã hóa hồ sơ minh chứng theo qui ñịnh.
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Hệ thống giải pháp, biện pháp quản lý, chỉ ñạo xây dựng trường ñạt chuẩn kiểm ñịnh chất lượng giáo dục.

Phần II: NỘI DUNG
1. Các căn cứ của đềtài nghiên cứu
Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác ñánh giá và kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông;
Văn bản số 141/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, hướng dẫn xác ñịnh nội hàm, tìm thông tin minh chứng ñể ñánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ;
Văn bản số 79/CV-CTGDTrH ngày 03/8/2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo; Công văn số 895/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 13/8/2010 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục;
Công văn số 990/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 31/8/2010 của Sở GD&ĐT về việc Chỉ ñạo chuẩn bị ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học;
Kế hoạch số 95/KH-SGD&ĐT ngày 08/9/2010 của Sở GD&ĐT về việc Triển khai ñánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học năm 2010.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm quản lý: Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thông. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản