Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Hằng | Ngày: | 3 tài liệu

0
3.698
lượt xem
339
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học

Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là nhiệm vụ quan trọng không kém nhiệm vụ dạy kiến thức. Đây là nhiệm vụ giúp học sinh hình thành nên các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, trở thành người có ích trong tương lai. Các đề tài sáng kiến kinh rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học trong bộ sưu tập này bao gồm: vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở tiểu học, quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học, phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức cho các em học sinh, giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, ... Mời quý thầy cô giáo tham khảo để giúp học sinh phát triển tích cực cả về tư duy lẫn đạo đức. Mời quý thầy cô giáo tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học:

 I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đạo đức là những chuẩn mực, hành vi đúng đắn được mọi người trong cộng đồng tuân thủ. Đó là những quy định về mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xung quanh.
Trong các nhà trường phổ thông giáo dục đạo đức cho học sinh giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nhằm xây dựng và phát triển những con người làm chủ tương lai của đất nước. Muốn làm được việc đó, đòi hỏi nhà trường phải thực hiện bằng được mục tiêu giáo dục toàn diện. Trong đó giáo dục đạo đức là một trong những hoạt động giáo dục cơ bản của nhà trường. Giáo dục đạo đức là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến học sinh, nhằm làm cho nhân cách của mỗi học sinh được phát triển đúng đắn, giúp cho học sinh có được nhận thức, ý thức tình cảm đạo đức; có những thói quen, hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ của cá nhân với xã hội, của cá nhân đối với mọi người xung quanh và của cá nhân đối với chính mình.
Vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh thế hệ mới - chủ nhân tương lai của nền khoa học công nghệ hiện đại càng có vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Đạo đức con người không phải có sẵn mà phải được giáo dục. "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh) và giáo dục đạo đức cho học sinh phải có kế hoạch, có phương pháp phù hợp "Không sợ học sinh hỏng mà chỉ sợ phương pháp giáo dục hỏng" (Makarenko). Giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng phải được thực hiện ngay từ lúc nhỏ, từ lứa tuổi Tiểu học. Sự phát triển nhân cách của học sinh được bắt nguồn từ môi trường này. Các nền nếp, thói quen, các cử chỉ hành vi đều được xây dựng từ đây.
Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bão, lập thân, lập nghiệp; những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp, chạy theo thành tích. Thêm vào đó, sự du nhập văn hoá phẩm đồi truỵ thông qua các phương tiện như phim ảnh, games, mạng Internet… làm ảnh hưởng đến những hành vi đạo đức trong lứa tuổi học sinh, nhất là các em chưa được trang bị và thiếu kiến thức về vấn đề này.
Đánh giá thực trạng giáo dục, đào tạo Nghị quyết TƯ 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước. Trong những năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi và với yêu cầu giáo dục toàn diện”.

II. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:
Sau khi vận dụng những kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học và áp dụng vào thực tiễn của nhà trường tôi nhận thấy:
a. Với học sinh
Hình thành, xây dựng được các thói quen, hành vi đạo đức tốt, có ý thức luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Có thái độ đúng đắn, biết bày tỏ thái độ với các hành vi chưa phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.
b. Với giáo viên
Giáo viên đã thực sự đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao ký kỹ năng sư phạm trong giảng dạy. Có cách hiểu đúng đắn về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học.
Hứng thú trong giảng dạy, không ngừng tìm tòi nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức.
Để áp dụng hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học" trong thực tế người giáo viên cần vận dụng sáng kiến một cách linh hoạt phù hợp với thực tế của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của từng đơn vị. Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.
Để đáp ứng được mục tiêu của giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đó là: "Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội". Do vậy công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường Tiểu học là một yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết. Việc giáo dục đạo đức tốt sẽ góp phần tạo ra những con người có nhân cách phẩm chất đạo đức tốt và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các môn văn hoá. Bởi vậy người cán bộ giáo viên phải có nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò, nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức. Trên cơ sở đó phối kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia vào công tác giáo dục theo mục tiêu của Đảng và nhà nước.
Công tác giáo dục đạo đức thông qua việc giảng dạy bộ môn đạo đức trong nhà trường Tiểu học có vị trí hết sức quan trọng bởi thông qua bài học hình thành cho các em những phẩm chất tốt đẹp. Từ đó tạo cho các em có bản lĩnh đạo đức để ứng xử đúng trong các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường.
Người giáo viên phải hiểu rõ và phải xác định cho mình một trách nhiệm lớn lao và phải biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp giáo dục. Thực tế cho thấy nếu hiểu biết đề ra các biện pháp thiết thực khả thi sẽ góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức nói riêng, giáo dục nhân cách toàn diện nói chung.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản