Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
452
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học

Chúng tôi mong muốn những đề tài trong BST Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học dưới đây sẽ giúp quý thầy cô, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Mời quý thầy cô và các cán bộ quản lý cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học

Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học dưới đây của chúng tôi.

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
Hồ Chủ tịch nói: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt".
Muốn vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng, lãnh đạo đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ có liên quan đến sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được phát triển.
Trường học là một đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn dân cư, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.Vai trò lãnh đạo của chi bộ trường học quyết định hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Với những vấn đề đó, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài này có mục đích:
- Xác định thực trạng sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và một số trường học trên địa bàn trong thời gian qua.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp sinh hoạt chi bộ trong trường học nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu

- Chi bộ trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
- Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường TH Đinh Tiên Hoàng.
- Một số chi bộ trường học trên địa bàn huyện Krông Ana.
2. Cơ sở nghiên cứu
- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
- Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 23/03/2004 của Ban Bí thư, Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu,…)
- Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007, về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Quyết định số 158, ngày 12/05/2008 của Bộ Chính trị về Quy chế chất vấn trong Đảng.
Đảng lãnh đạo toàn diện về đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân, muốn lãnh đạo tốt thì trong sinh hoạt chi bộ phải có chương trình nghị quyết cụ thể hàng tháng, quý để chi bộ bám vào nghị quyết đó mà tổ chức thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 57 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thực tiễn cho thấy, Đảng đưa ra đường lối đúng đắn, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tiếp thu và thực hiện đường lối đó như quyết định của chính mình.Vì vậy, phải tìm ra những hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở để đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống đạt hiệu quả cao.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp phân tích.
- Phương pháp tổng hợp.
- Xử lý, cập nhật thông tin.

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng sinh hoạt chi bộ những năm trước đây
Trong thời gian qua, chi bộ trường TH Đinh Tiên Hoàng và các chi bộ trên địa bàn đã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề khá nề nếp, thảo luận dân chủ, thống nhất thành nghị quyết của chi bộ, tất cả các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được phản ánh đầy đủ qua sự ghi chép của thư ký hội nghị vào biên bản của chi bộ. 

Chúng tôi mong rằng BST Sáng kiến kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô và các bạn.
Đồng bộ tài khoản