Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
435
lượt xem
52
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS

Mô tả BST Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS

Thư viện Elib tuyển chọn các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng nhằm mang đến cho quý thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục những sáng kiến kinh nghiệm mẫu, những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cho công việc của mình. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô, các cán bộ quản lý bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS dưới đây:

MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.

Trong những năm gần đây, tại Hội nghị Ban chấp hành TW 2 (khoá VIII), Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu", và khẳng định mục tiêu cơ bản của giáo dục là xây dựng con người và một thế hệ gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực, tinh thần cá nhân làm chủ tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng quản lý giỏi, có tác phong công nghiệp và có tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ, là người thừa kế sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng, vừa chuyên.
Nhiệm vụ của Giáo dục - Đào tạo là tham gia phát triển con người có đủ tiêu chuẩn nêu trên. Chính vì lẽ đó, nhà trường THCS trực tiếp định hướng và hoàn thiện nhân cách cho các em học sinh thông qua hoạt động dạy học, cho nên sản phẩm của giáo dục không có "phế phẩm". Vì vậy, yêu cầu với các nhà quản lý giáo dục càng phải thận trọng trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Điều chúng ta đáng quan tâm là: Công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông theo Quyết định số 40 của Quốc hội khoá X mà trọng tâm là thực hiện chương trình thay sách giáo khoa mới ở bậc tiểu học và THCS. Trong quá trình thực hiện, đa số giáo viên đã lĩnh hội tương đối đầy đủ tinh thần của cuộc cải cách này và đã triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tập trung vào học sinh. Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên ở những vùng khó khăn như các tỉnh miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn bất cập về trình độ chuyên môn.
Phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của việc đổi mới giáo dục phổ thông. Với nhận thức và lý do trên, tôi đã chọn vấn đề "Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS Sốp Cộp huyện Sốp Cộp" để nghiên cứu.
II. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường, từ đó đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS Sốp Cộp huyện Sốp Cộp.
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
IV. Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp lý luận.

- Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng
- Cẩm nang quản lý trường học
- Luật giáo dục, Điều lệ trường THCS, các văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn.
- Giáo trình quản lý Giáo dục - Đào tạo.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường THCS. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản