SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
404
lượt xem
33
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh

Mô tả BST SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh

BST SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh bao gồm nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được từ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý. Hi vọng, các tài liệu trong BST này sẽ là những tài liệu hữu ích cho quý vị. Mời quý thầy cô, các cán bộ quản lý tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh dưới đây:

A. MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài:
Tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.Tính chất phổ cập và phát triển, tính dân tộc và hiện đại, nhân văn và dân chủ được thể hiện trong cơ cấu tổ chức, trong toàn bộ các mặt hoạt động của giáo dục Tiểu học thông qua đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn cao, có nghiệp vụ quản lý giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của cấp học nền tảng và yêu cầu đổi mới trong thời kì Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa (CNH-HĐH) là vấn đề cấp bách và quan trọng.
Hoạt động chuyên môn trong trường Tiểu học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó tổ chuyên môn là một tổ chức đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Vì vậy, vai trò của Tổ trưởng chuyên môn là người trực tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và cả khối lớp, là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong tổ của mình. Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học có nêu rõ nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau: “Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư¬ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; Thực hiện bồi d¬ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó”. (Trích điều 18). Để thực hiện đúng những nhiệm vụ đó, người Tổ trưởng chuyên môn được xem như một thủ lĩnh có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của tổ mình phụ trách.
Ở Hà Nội trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được của bộ phận chuyên môn, vẫn còn nhiều đơn vị trường học, vai trò của Tổ trưởng chuyên môn thật mờ nhạt, trách nhiệm chưa cao, hoạt động tổ chuyên môn chưa thật hiệu quả. Trong Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010- 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đống Đa có nhấn mạnh: “Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn”. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, tổ chuyên môn phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, mà người điều hành hoạt động tổ chuyên môn ấy không ai khác chính là Tổ trưởng.
Hiện nay,việc xây dựng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học là rất cần thiết. Nếu có những biện pháp hợp lý để phát huy vai trò và năng lực của Tổ trưởng thì chất lượng hoạt động tổ chuyên môn sẽ đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo trong nhà trường.
Với những lý do trên, tôi chọn viết đề tài “Biện pháp xây dựng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn ở trường Tiểu học Cát Linh” để chia sẻ cùng quý đồng nghiệp.
2.Mục đích nghiên cứu
Mục đích xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có khả năng quản lý, điều hành hoạt động của tổ; tốt về phẩm chất, giỏi về năng lực, nhạy bén về chuyên môn đặc biệt là phương pháp dạy học tích cực đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.
3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1.Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học
3.2.Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp xây dựng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
4.Giả thuyết khoa học
Nếu thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học như nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng, tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành hoạt động của tổ… thì có thể xây dựng được một đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong trường Tiểu học hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo trong nhà trường Tiểu học.
5.Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1.Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học
5.2.Khảo sát đánh giá thực trạng về đội ngũ và công tác xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Cát Linh.
5.3.Đề xuất các biện pháp xây dựng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Cát Linh.
6. Phương pháp nghiên cứu:
6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
. Mục đích: Nghiên cứu tài liệu nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận.
. Cách thực hiện: Tìm đọc các tài liệu có liên quan:
+ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quyết định ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
+ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
+ Tổ chức quản lý: Từ một cách tiếp cận, Đặng Quốc Bảo (2002).
+ Chiến lược Giáo dục –Đào tạo đến năm 2020, Bộ GD-ĐT (1998)
+ Đảng CSVN (1997), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB chính trị quốc gia Hà Nội.
+ Công văn số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDTH.

6.2. Phương pháp quan sát:
. Mục đích: Quan sát các hoạt động của tổ chuyên môn, đặc biệt là sự điều hành của các Tổ trưởng.
. Cách thực hiện: Thường xuyên tham dự các cuộc họp tổ chuyên môn, chuyên đề, hội giảng,…
6.3. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp:
. Mục đích: Tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư, mong muốn của Tổ trưởng về việc xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh.
. Cách thực hiện: Đặt câu hỏi thông qua giao tiếp
6.4.Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục:
. Mục đích: Phân tích các công văn, kế hoạch chỉ đạo của các cấp có liên quan, tổng hợp các kinh nghiệm cá nhân, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, của đơn vị bạn để làm căn cứ hoạt động.
. Cách thực hiện: Đọc kĩ, chắt lọc, ghi chép các câu từ mấu chốt trong các công văn; trao đổi, tâm tình với bạn bè đồng nghiệp; tham quan thực tế các đơn vị bạn.
 

Mời quý thầy cô giáo và các bạn xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập SKKN biện pháp xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học Cát Linh . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản