SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
108
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp

Mô tả BST SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp

Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, phương pháp giảng dạy có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp nhất định sẽ hữu ích đối với công tác quản lý và giảng dạy của quý thầy cô giáo trong trường học. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp:

I. TÊN ĐỀ TÀI
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PCGDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP (XÃ TAM NGỌC – THÀNH PHỐ TAM KỲ)

II. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu

Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường tiểu học là là đem đến cho trẻ được học tập, là làm cho trẻ em được hưởng thụ một nền giáo dục tốt đẹp. Trên cơ sở của sự phát triển hài hoà có tính toàn diện của nhân cách thì tài năng con người mới có điều kiện nảy nở, phát triển một cách cơ bản và bền vững.
Trường tiểu học là nơi huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, trẻ khuyết tật, trẻ em bỏ học trong địa bàn đến trường. Những năm qua ngành giáo dục có các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đem lại hiệu quả giáo dục thiết thực.
Việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) có ý nghĩa to lớn đối với trường tiểu học và đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chính vì thế mà trong công tác tổ chức, quản lí nhà trường chúng tôi đã từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên đạt trên chuẩn đào tạo có tỉ lệ cao; chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, đặc biệt là công tác xã hội hoá giáo dục được coi trọng nên nhà trường nhanh chóng vươn lên phát triển toàn diện, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh.
2. Tóm tắt thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu
Tam Ngọc một xã thuộc thành phố Tam Kỳ điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn. Việc chăm sóc giáo dục con em, quan tâm đầu tư việc học tập còn bất cập. Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu, chưa đồng bộ, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học nên chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh còn hạn chế.
Nhằm khắc phục những khó khăn trên, Ban chỉ đạo xã tập trung lĩnh vực huy động, duy trì và nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT ở đại bàn xã nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, phù hợp tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. Coi đây là bước đột phá nâng cao kêt quả PCGD các cấp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước hiện nay.
3. Lý do chọn đề tài
Trên địa bàn xã Tam Ngọc chỉ có một trường tiểu học Trần Quý Cáp. Trong nhiều năm qua, với trách nhiệm Hiệu trưởng nhà trường kiêm phó Ban chỉ đạo phổ cập của xã. Qua quá trình thực hiện, nhất là khi tiếp thu Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo (TT36), chúng tôi nhận thức đây là việc quan trọng, các chỉ tiêu phân rõ từng mức, yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn. Ngoài việc đầu tư xây dựng đội ngũ, chúng tôi tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp và phối hợp cha mẹ học sinh huy động xã hội hoá giáo dục đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và đây là vấn đề rất quan trọng, phải nhanh chóng tập trung đầu tư phát triển, là tiền đề đẩy mạnh giáo dục toàn diện, nâng cao kết quả PCGDTHĐĐT của địa phưong.
Chính vì thế tôi chọn đề tài: “Các giải pháp thực hiện PCGDTHĐĐT ở xã Tam Ngọc (trường tiểu học Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ) theo Thông tư 36 của BGD&ĐT” . 

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học- đúng độ tuổi mức II ở trường TH Trần Quý Cáp. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
Đồng bộ tài khoản