SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
160
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp

Mô tả BST SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị của quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý, Thư viện Elib đã tổng hợp các đề tài sáng kiến kinh nghiệm thành bộ sưu tập SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp. Đây là các đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ đề tài của quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm và sáng tạo kinh nghiệm của các trường trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho công việc của quý thầy giáo, các cán bộ quản lý trường học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp:

A- ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Bối cảnh của đề tài:
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị về Phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở (Chỉ thị 61-CT/TW, ngày 28/12/2000). Chỉ thị này đã được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến nhận thức về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; công tác xóa mù chữ và phổ cập Giáo dục tiểu học tiếp tục thu được những kết quả quan trọng, cơ sở vật chất được củng cố và phát triển; công tác xã hội hóa giáo dục đã đạt được những tiến bộ nhất định. [6]
Ngày 28/12/2010, Tỉnh ủy Kiên Giang đề ra Chương trình hành động số 04-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đề ra nhiệm vụ và giải pháp “Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo, nguồn nhân lực”, tiếp tục củng cố, duy trì kết quả phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, xuống cấp về đạo đức và yếu kém trong học tập,...” [8]
Tuy nhiên, nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ ở một số địa phương trong tỉnh còn chưa đầy đủ; chất lượng phổ cập ở nhiều nơi thật sự chưa bền vững, tỉ lệ lưu ban, bỏ học còn nhiều,...Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên, ngày 05/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập Giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau Trung học cơ sơ và xóa mù chữ cho người lớn, trong đó nhấn mạnh “…Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020…” [9]
Với hy vọng nhỏ bé của mình trong việc tìm ra giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục, nhất là công tác Phổ cập Giáo dục tiểu học Đúng độ tuổi theo tinh thần Chỉ thị 10/CT-TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, làm nền tảng để "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", góp phần thắng lợi trong công cuộc “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” đất nước. Đó cũng là lý do để tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình với tên gọi “Công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang, thực trạng và giải pháp".
2. Phạm vi và đối tượng của đề tài:
- Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ giới hạn của đề tài, chúng tôi tập trung những vấn đề có liên quan đến thực trạng của công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2007 - 2011. Từ đó, đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để tiếp tục thực hiện công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi từ nay đến 2017 ngày một tốt hơn.
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học Đúng độ tuổi của tỉnh Kiên Giang. 

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập SKKN công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Kiên Giang - thực trạng và giải pháp. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản