SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
341
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012

Mô tả BST SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012

Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy và phương pháp học tập có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012 nhất định sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012 dưới đây:

 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1/ Bối cảnh của đề tài

Trong mọi thời đại giáo dục – đào tạo đều có vai trò rất quan trọng, là nền tảng của quá trình phát triển lịch sử loài người. Ở nước ta trong giai đoạn hiện nay muốn xây dựng và phát triển đất nước không thể không phát triển giáo dục. Hơn lúc nào hết toàn Đảng và toàn dân đang ra sức quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Hội nghị Trung ương II khoá VIII đã khẳng định "Muốn tiến hành Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững".
Qua các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc luôn đề cao vai trò của ngành giáo dục- đào tạo. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 05 năm( 2011- 2015) được trình bày trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ “ Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệc coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức lối sống”.
Để thực hiện vai trò, sứ mệnh cao cả trên ngành giáo dục- đào tạo đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, trong đó “ Đổi mới giáo dục- đào tạo” là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và cốt lõi để nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo đổi mới giáo dục- đào tạo thông qua nhiệm vụ năm học, cùng với các trường THPT trong toàn tỉnh, trường THPT An Biên đang phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra.
2/ Lý do chọn đề tài
Công cuộc đổi mới toàn diện ngành giáo dục - đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ ở các cấp học. Đối với giáo dục bậc THPT nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới công tác quản lý..., góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Cùng với các trường THPT trong tỉnh Trường THPT An Biên nổ lực thực hiện các nội dung đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của đơn vị. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn như năng lực đội ngũ giáo viên không đồng đều, chất lượng một số bộ môn còn thấp, nhất là tỉ lệ học sinh yếu kém, lưu ban cao…
Để từng bước xây dựng Trường THPT An Biên trở thành trường chất lượng cao về giáo dục – đào tạo, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020, theo tôi cần phải có kế hoạch mang tính chiến lược, có lộ trình, kế hoạch cụ thể. Trước hết phải nghiên cứu tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; giảm dần tỉ lệ học sinh yếu kém, tỉ lệ học sinh bỏ học; tăng dần tỉ lệ học sinh khá giỏi, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, tỉ lệ đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Trong năm học 2011- 2012 với vai trò là một cán bộ quản lý, tôi đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo ở đơn vị, trong đó chọn khâu đột phá giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm học 2011- 2012”.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập SKKN giải pháp góp phần hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém ở trường THPT An Biên năm 2011-2012. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản