SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
195
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực

Mô tả BST SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực

Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy và phương pháp học tập có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực nhất định sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực dưới đây:

Xã hội hoá công tác giáo dục là một chủ trương và là một cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước ta. Kinh nghiệm “Hiệu trưởng với công tác XHH giáo dục nhằm tăng cường CSVC “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục trực tiếp là Hiệu trưởng các nhà trường phổ thông sẽ hiểu sâu hơn về công tác XHH giáo dục.
Từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao công tác huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, phát triển nhà trường góp phần thực hiện tốt chủ trương XHH giáo dục của Đảng.
I. NỘI DUNG:
1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng: Hiệu trưởng phải làm đó là công tác tuyên truyền phải bằng nhiều hình thức đến với cộng đồng như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, bằng hình thức liên hệ giữa lãnh đạo nhà trường với lãnh đạo địa phương, qua hội nghị phụ huynh học sinh, nêu gương tốt về công tác XHH giáo dục.
2. Xây dựng kế hoạch để huy động cộng đồng: Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dựa trên sự giải đáp như: Mục tiêu huy động là gì? Đối tượng nào? thời gian? Phân công ai vai trò chủ thể huy động?
3. Tạo lập uy tín, niềm tin thông qua việc khẳng định uy tín chất lượng của nhà trường: Hiệu trưởng phải phát huy năng lực, uy tín của mình; Điều đó thể hiện bằng phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chất lượng giáo dục của nhà trường. Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực huy động một cách hợp lý, đúng mục đích, dân chủ, công khai và có hiệu quả.
4. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm là “cầu nối, “đầu mối” giữa PHHS và nhà trường.Vì vậy,cần thường xuyên liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với PHHS, bằng các hình thức: Qua sổ liên lạc; hòm thư góp ý kiến; các cuộc họp phụ huynh; trao đổi từ giáo viên với cha mẹ học sinh; Thăm gia đình HS.
5. Phát huy vai trò của Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình học sinh: Trách nhiệm của Hiệu trưởng là phát hiện và tận dụng vai trò của hội PHHS - đội ngũ các nhà “ tư vấn tự nguyện” để làm công tác XHH giáo dục. Việc làm đó là cả một quá trình và là một “ nghệ thuật” của Hiệu trưởng, tạo mối quan hệ giữa đối tượng và chủ thể có sự gắn kết.
6. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, với Phòng GD: Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của lãnh đạo địa phương, Phòng giáo dục. Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tham mưu. Vì vậy, Hiệu trưởng cần chú ý Đại hội giáo dục và Hội đồng giáo dục có vai trò rất lớn trong việc huy động cộng đồng,tận dụng đến các yếu tố này trong quá trình huy động cộng đồng
7. Thực hiện tốt quy định gắn kết ba môi trường giáo dục: Nhà trường, Gia đình và Xã hội: Hiệu trưởng làm tốt vai trò đầu mối, tận dụng cơ hội, ngày lễ, ngày truyền thống của ngành mời lãnh đạo địa phương, Phòng Giaó dục, Hội PHHS đến dự, tạo cơ hội giao tiếp.Nhà trường cần chủ động tham gia vào các hoạt động của địa phương và duy trì tốt mối quan hệ gắn bó với địa phương, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn để huy động nhiều nguồn lực cho nhà trường.
8. Nâng cao uy tín, năng lực của người Hiệu trưởng: Uy tín của Hiệu trưởng trong công tác XHH giáo dục là rất quan trọng. Vì vậy, phải thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vài trò đầu mối của mình trong môi trường xã hội địa phương. Hiệu trưởng có uy tín, năng lực là nguồn kích thích cho sự tham gia của cộng đồng trong công tác XHH giáo dục.  

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác XHHGD nhằm tăng cường CSVC góp phần XD "Trường học thân thiện, HS tích cực. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản