SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
386
lượt xem
29
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS

Mô tả BST SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS

Quý thầy cô và các cán bộ quản lý đang muốn tìm kiếm SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS? Hãy đến với thư viện eLib, các tài liệu trong BST dưới đây đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ quý thầy cô, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục, hi vọng sẽ giúp ích nhiều cho công việc của quý vị. Chúc quý vị tìm thầy những tài liệu hay mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS

Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A/ MỞ ĐẦU

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ
1/ Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Luật Giáo dục 2005 sửa đổi và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục để góp phần thực thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài, cần được thực hiện một cách bài bản, có tầm chiến lược, theo tinh thần xã hội hóa, huy động đông đảo các lực lượng xã hội tham gia, với nhiều giải pháp khác nhau, đáp ứng được những yêu cầu phát triển và hội nhập.
Nhu cầu học tập của người dân tăng lên, giáo dục chất lượng là nhu cầu cấp thiết, do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do sự mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhân dân sẽ cần đến những hình thức học tập đa dạng và phải được trang bị kiến thức, kỹ năng để có những cơ hội thực hiện được phương thức học tập suốt đời. Với yêu cầu đó, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa cực kì quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Trường THCS có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc chuyển tiếp các em học sinh tiếp tục học lên THPT, Đại học trở thành những sinh viên, hoặc đi học nghề làm công nhân, người lao động có chất lượng, góp phần xây dựng một thế hệ người lao động mới cho địa phương, đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Với sứ mệnh vẻ vang xã hội giao phó, đòi hỏi trường THCS phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế phát triển của địa phương, đất nước và xứng tầm yêu cầu mới của thời đại.
Xu thế toàn cầu hóa đang lôi cuốn nhiều nước tham gia, vừa tạo ra những cơ hội và điều kiện phát triển, vừa đặt ra trước các quốc gia những thách thức lớn. Việc gia nhập AFTA và WTO với nhiều thể chế chặt chẽ buộc phải đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường lao động. Để thực hiện tốt trọng trách của mình, mỗi đơn vị trường học, từng giáo viên cần phải tham gia quy trình tự đánh giá (KĐCLGD), qua đó đánh giá được một cách đầy đủ về năng lực giáo dục của đơn vị và là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển ở những giai đoạn tiếp theo.
2/ Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới.
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Được Đảng và Nhà nước quan tâm, ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta trong nhiều năm trở lại đây đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Giáo dục và Đào tạo đã góp một phần không nhỏ trong chiến lược con người, từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông trường THCS Cẩm Ninh trong những năm qua từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên triển khai công tác tự đánh giá (KĐCLGD) đến nay. Để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục là cần phải triển khai công tác thu thập thông tin về chất lượng dạy- học của nhà trường, trên cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.Vì vậy, tự đánh giá (KĐCLGD) của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng mà trong đó vai trò chỉ đạo của Hiệu trưởng để thực hiện tốt việc tự đánh giá (KĐCLGD). Chính vì thế, bản thân chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (KĐCLGD) để nâng cao chất lượng giáo dục THCS”. 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST SKKN hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục THCS!.
Đồng bộ tài khoản