SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
315
lượt xem
32
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường

Mô tả BST SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường

Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tham khảo các mẫu sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi tổng hợp trong bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường. Bao gồm các đề tài sáng kiến được sưu tầm, chọn lọc từ quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Mời quý bạn đọc tham khảo nhằm nâng cao kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như quản lý trường học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường:

 PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài

Xã hội hóa công tác giáo dục là một tư tưởng lớn của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng đó là một sự đúc kết truyền thống hiếu học, vì sự nghiệp “ Trăm năm trồng người”, đề cao tính ham học, khả năng tìm tòi, nghiên cứu khám phá kiến thức văn hóa xã hội, nhân loại, đồng thời cũng đề cao sự chăm lo việc học hành của dân tộc ta. Xã hội hóa giáo dục vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại vì lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích gia đình và từng cá nhân con người.
Giáo dục liên quan tác động trực tiếp đến mọi người, là lợi ích mọi người, của cộng đồng. Đối với gia đình đó là lợi ích của mỗi công dân. Ai cũng có quá trình học tập nên chịu ảnh hưởng ít nhiều của công tác giáo dục.
Trong các văn kiện của Đảng cũng xác định “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” muốn tạo ra nguồn nhân lực thật tốt để đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Để đạt được mục tiêu đó không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, phải có sự tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội. Sự tham gia phối hợp ấy phải được tiến hành có tổ chức, khoa học, thường xuyên liên tục mới mang lại hiệu quả cao. Phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”
Xác định mục tiêu xã hội hoá giáo dục là xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; huy động nhân lực, vật lực, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ cho giáo dục phát triển nhanh và bền vững.
II. Lý do chọn đề tài
Những năm qua công tác xã hội hóa giáo dục nói chung và đơn vị nhà trường nói riêng đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, nhận thức chung về giáo dục-đào tạo được nâng lên, huy động sự tham gia đóng góp nhân lực, tài lực, vật chất cho giáo dục,…Từ đó bộ mặt của nhà trường có nhiều khởi sắc, thu hút được sự quan tâm chăm lo cho sự phát triển, đầu tư để ngày càng khang trang, đầy đủ hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.
Tuy nhiên, công tác xã hội hóa giáo dục ở đơn vị vẫn chưa phát huy một cách toàn diện sự tham gia của toàn thể cộng đồng, mỗi người dân, công tác tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Còn một bộ phận gia đình cha mẹ học sinh có tư tưởng giao khoán chuyện dạy dỗ, giáo dục con cái cho thầy cô, nhà trường, thờ ơ đến các hoạt động giáo dục, nhận thức rất hạn chế so với sự phát triển giáo dục trong tình hình mới.
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác này, muốn phát triển nhà trường nhanh và bền vững phải ra sức làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khi và chỉ khi mọi người dân, mọi gia đình trên địa bàn quản lý nhận thức sâu sắc về giáo dục, cùng nhau chăm lo, hiến kế để trường học phát triển, tích cực tham gia vào các hoạt động của ngành với tinh thần tự nguyện, tâm huyết nhất, khi ấy nhà trường mới là chỗ dựa đáng tin cậy của cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người lao động có tri thức, công dân hữu ích cho xã hội, địa phương sau này.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH B Vĩnh Trường. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản