SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
40
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu

Mô tả BST SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu

Bao gồm các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, bộ sưu tập SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu được chọn lọc từ các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục từ khắp các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các kinh nghiệm quản lý, giảng dạy hiệu quả. Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo để nâng chất lượng công tác giảng dạy và quản lý giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được trích trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu:

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học - kĩ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân. Có thể khẳng định rằng: Không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với con người, đối với kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Đảng, Nhà nước ta đưa giáo dục cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Hội nghị TW 4 khoá VII đã khẳng định "Giáo dục - Đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai". Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã tiếp tục khẳng định "Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo". Ngày 15/6/2004, Ban Bí thư TW Đảng ra Chỉ thị số 40 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị nêu rõ: "Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng". Trong Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp dạy học thực hiện chuẩn hóa - hiện đại hóa - xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Đội ngũ giáo viên là một trong các yếu tố quyết định thực hiện được các mục tiêu đó.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Tân Uyên, Lai Châu. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản