SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
64
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai

Mô tả BST SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai

Mời quý thầy cô giáo tham khảo các sáng kiến kiến kinh nghiệm được chúng tôi tổng hợp trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai. Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao nhằm giúp quý thầy cô, các cán bộ quản lý nâng cao kinh nghiệm cũng như hiệu quả công việc của mình. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai:

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Đối với nước ta giáo dục luôn được coi là quốc sách nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, điều đó được thể hiện trong các kỳ đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đại hội Đảng lần thức VIII Đảng ta đã khẳng định – Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả.
Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Đảng ta khẳng định đầu tư cho con người là đầu tư phát triển. Như vậy có thể thấy Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng trong giai đoạn hiện nay khi mà trình độ khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng đòi hỏi công tác giáo dục đào tạo của chúng ta không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải được nâng cao về chất lượng như kết luận của hội nghị Trung ương 6 khoá IX: Phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá đây là điều kiện mang tính quyết định để chúng ta có thể hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của thế giới trong thời đại hiện nay.
Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích hết sức to lớn và được đánh giá là: .. đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền để cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ 21 vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ( NQ TW 6 khoá IX ).
Tuy nhiên cũng còn tồn tại những vấn đề bất cập, yếu kém nhất định và một trong những vấn đề còn tồn tại đó là công tác quản lý giáo dục đào tạo ở các cấp, các địạ phương và các đơn vị trường học, trong đó nổi lên một vấn đề quan trọng là công tác quản lý dạy học và đây cũng là nội dung cần cải tiến, đổi mới của trường THPT Số 3 trong giai đoạn hiện nay.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản