SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
146
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động

Mô tả BST SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động

Nhằm giúp quý thầy cô giáo-cán bộ các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT có điều kiện tham khảo những kinh nghiệm quý báu, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động. Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ đề tài của các giáo viên giàu kinh nghiệm và sáng tạo trong công việc. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý tham khảo nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của bản thân và nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động dưới đây:

A. MỞ ĐẦU

I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các bậc tiền nhân đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước thịnh, nguyên khí suy thì đất nước suy” và lịch sử phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khẳng định rằng: Giáo dục và Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Sự nghiệp trồng người luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Bác thường nhắc nhở và căn dặn: “Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết…”, “…thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa Hồng, vừa Chuyên” .
Và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tập trung mọi nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu xây dựng những con người Việt Nam có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đồng thời có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy được tiềm năng của dân tộc, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân để làm chủ tri thức khoa học và công nghiệp hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ, kiên định với chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng hội nhập. Quan điểm về phát triển con người Việt Nam nói trên đã thể hiện rõ ở mục tiêu giáo dục là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Trong xã hội ta hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của nhân loại đang là nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cũng đang còn không ít những vấn đề thuộc về lĩnh vực đạo đức mà cộng đồng, xã hội vẫn phải quan tâm. Đó là vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ có được lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, vị tha, thấm đượm tình người sâu sắc; loại bỏ lối sống thực dụng, ích kỉ, chạy theo đồng tiền bất chính, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đứng trước những biểu hiện suy thoái đạo đức, sự phát triển nhân cách không lành mạnh của một số người trong xã hội ta, đòi hỏi “phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân”, lành mạnh hóa đời sống tinh thần xã hội. Việc giải quyết các đòi hỏi đó là một trong các nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta hiện nay.
Con người ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, con người là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng có nhân cách cao đẹp thì sự tác động của con người đến xã hội đó càng to lớn. Do đó không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Trong các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục thì giáo dục đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng, nó “được xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác”. Như Bác Hồ đó nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, bên cạnh đó bộc lộ ra những mặt yếu kém cả về kinh tế, xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lí tưởng, không có mục đích, chạy theo những nhu cầu tầm thường, ngại cống hiến, ngại khó khăn, thích hưởng thụ, sống buông thả…Đánh giá thực trạng này, trong văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lí tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai bản thân và đất nước”. 

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Kim Động. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tham khảo thêm nhiều đề tài khác trong bộ sưu tập này. Chúc quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục có thêm những kinh nghiệm quý báu có ích cho công việc của mình.
Đồng bộ tài khoản