SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
145
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời

Mô tả BST SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời

Tổng hợp các mẫu SKKN trong BST SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các cán bộ quản lý nâng cao hiệu quả giảng dạy, quản lý giáo dục trong nhà trường. Chúng tôi mong rằng BST này sẽ hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời

Bộ sưu tập SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 1. Sự cần thiết, mục đích của việc viết sáng kiến kinh nghiệm:
Gíao dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Vì vậy cần quán triệt quan điểm coi đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư cho chiến lược lâu dài. Việc thiếu quan tâm đến giáo dục mầm non chính là sự bỏ lỡ cơ hội cải thiện triển vọng cho trẻ em.
Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và toàn xã hội nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ em, thực hiện tốt mục tiêu " Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", đảm bảo mục tiêu về an sinh xã hội. Các cấp chính quyền và các ngành chức năng có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non, nhà trường phối kết hợp cùng gia đình và các cấp chính quyền quan tâm, chăm lo tốt lứa tuổi mầm non, đa dạng hóa các phương thức chăm sóc giáo dục trẻ.
Chính vì thế, hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế đều xác định giáo dục mầm non là một mục tiêu quan trọng của giáo dục cho mọi người, giáo dục mầm non thúc đẩy sự phát triển tình cảm cũng như các kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức và thể chất của trẻ, chính những kỹ năng mà đứa trẻ tiếp thu được qua các chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho hoạt động học tập sau này của trẻ, bởi đây là giai đoạn phát triển đặc biệt quan trọng của bộ não trẻ. Gíao dục trẻ em từ 0-6 tuổi có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách trẻ.
Do vậy để đảm bảo sự nghiệp giáo dục mầm non vừa có thể mở rộng được quy mô, vừa có thể nâng cao chất lượng theo mục tiêu đào tạo của bậc học, vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặt ra là phải phát triển đồng bộ mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ. Đó là điều kiện thiết yếu ban đầu cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Phạm vi triển khai và thực hiện.
Qua quá trình tôi viết xong cải tiến sáng kiến kinh nghiệm vào tháng 3 năm 2013, tất cả cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đều thấy được sự cần thiết về sự phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Trần Văn Thời nên được 100% cán bộ công chức, viên chức Phòng Giao dục và Đào tạo huyện Trần Văn thời ủng hộ.
3. Mô tả sáng kiến kinh nghiệm:
Trong những năm qua huyện Trần Văn Thời được các cấp lãnh đạo, chính quyền Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, mạng lưới trường lớp giáo dục mầm non trên địa bàn đã có bước tiến đáng kể trong việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo xây dựng mới, đáp ứng một phần nhu cầu chăm sóc giáo dục và học tập của trẻ, chính vì vậy giáo dục mầm non đã có những chuyển biến tích cực và đúng hướng, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở tất cả các trường được từng bước nâng lên.
Tuy nhiên, so với yêu cầu của ngành học, mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất trường học của giáo dục mầm non còn nhiều khó khăn, hầu hết các phòng học, phòng chức năng còn thiếu và không đúng tiêu chuẩn, hơn nữa do tác động của nhiều nhân tố nên nhu cầu gữi trẻ của nhân dân trong thời gian tới sẽ không ngừng tăng lên, nhu cầu mạng lưới trường lớp phải tiếp tục đầu tư mở rộng. Làm thế nào để giáo dục mầm non ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ dưới 6 tuổi, đồng thời đảm bảo sự phát triển cân đối và toàn diện giữa các cấp học, ngành học trên địa bàn huyện. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

ELib mong BST SKKN một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Trần Văn Thời sẽ giúp cho các bạn có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản