SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
165
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5

Mô tả BST SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5

Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5. Đây là những đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ những đề tài của các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm, sáng tạo trong giảng dạy. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và giáo dục học sinh trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5 dưới đây:

1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn giảng dạy Tiểu học.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1.Tình trạng giải pháp đã biết:
Căn cứ trên các loại đơn vị đo lường trong chương trình Toán lớp 5, giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu bản chất phép đổi của từng đơn vị đo lường như:
Đơn vị đo độ dài:
Đối với danh số đơn, chẳn hạng như đổi đơn vị lớn sang đơn vị bé 4,165 m = .......dm, thông thường giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu bản chất của phép đổi là lm = 10dm nên 4,165m = 4,165 x 10 = 41,65 dm (Mỗi đơn vị bé hơn, lớn hơn liền kề, bé lớn 10 lần). Và 4,165 m = .......cm, thông thường giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu bản chất của phép đổi là lm = 10dm = 100cm nên 4,165m = 4,1658 x 100 = 416,5 cm (cho học nhận biết 1m gấp 10 lần 1 dm và gấp 100 lần cm). Đổi đơn vị bé sang đơn vị lớn 70cm = ....m ,bài này không những học sinh phải nắm vững quan hệ giữa các đơn vị đo mà còn cần phải nắm vững kiến thức về phân số, số thập phân vì học sinh cần phải hiểu 70cm = mm7,010070 (học sinh phải hiểu vì 1 cm = m1001). Về danh số phức hợp, trong trường hợp thực hiện chuyển đổi 8m 5dm = ....cm (danh số phức hợp sang danh số đơn) Giáo viên hướng dẫn học sinh đổi 8 m= 800 cm và 5dm = 50 cm sau đó cộng 800 + 50 = 850cm, hoặc học sinh ghi 8 2đọc là 8m ghi tiếp 5 rồi đọc 5dm và ghi chữ số 0 đọc là 0 cm đến đơn vị cần đổi thì dừng lại và ghi tên đơn vị. Và khi đổi 7,086 m = ...dm...mm (danh số đơn sang danh số phức hợp) giáo viên hướng dẫn học sinh nhẩm 7(m) 0 (dm) = 70 dm; 8 (cm) 6 (mm) là 86 mm, ta có: 7,086 m = 70 dm 86mm
Đổi đơn vị đo diện tích tương tự như đổi đơn vị đo độ dài, cần nắm vững thứ tự xuôi, ngược của bảng đơn vị đo diện tích và quan hệ giữa các đơn vị đó để rút ra cách đổi. Giáo viên chỉ cần lưu ý học sinh quan hệ của các đơn vị đo: 2 đơn vị liền nhau hơn kém nhau 100 lần nên khi đổi đơn vị từ lớn sang bé mỗi đơn vị đo liền nhau luôn ứng với 2 chữ số.  

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN một số giải pháp hình thành kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản