SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
150
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

Mô tả BST SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

Thư viện Elib tuyển chọn các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng nhằm mang đến cho quý thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục những sáng kiến kinh nghiệm mẫu, những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị cho công việc của mình. Các tài liệu trong bộ sưu tập SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả được chọn lọc từ các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Mời quý vị tham khảo nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như giảng dạy trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ BST SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả:

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển GD&ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - Yếu tố để phát triển xã hội. Thực tế cho thấy hiện nay khoa học đang ngày càng phát triển như vũ bão, đất nước ta đang rất cần những con người có đủ đức, đủ tài để phục vụ bản thân, gia đình và xã hội. Chính vì lẽ đó mà giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học có vị trí, vai trò vô cùng to lớn trong nền giáo dục phổ thông. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nhằm đổi mới nội dung chương trình dạy học phù hợp với sự phát triển của xã hội; đổi mới PPDH, đổi mới cách học, cách đánh giá học sinh, dạy học hướng vào người học để các em tự tìm tòi kiến thức, tự phát huy năng lực sở trường của bản thân và đặc biệt là các em được học toàn diện các môn, được giáo dục để phát triển năng khiếu và các kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử. Thông qua những đổi mới đó nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Vì vậy giáo dục toàn diện cho học sinh là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trường tiểu học. Để giáo dục toàn diện cho học sinh và thực hiện đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay thì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là việc làm cấp thiết của mỗi nhà trường, đặc biệt là xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 thì việc đầu tiên là phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức từ cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, nhân dân và cán bộ, giáo viên phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là một yêu cầu bức thiết, tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho bậc tiểu học trong giai đoạn hiện nay mà đối tượng được thụ hưởng trước hết chính là con em họ. Hầu hết nhân dân và cán bộ đều nhận thức được muốn thoát nghèo thì cách tốt nhất là đầu tư cho giáo dục và phải được phát triển từ phong trào xã hội hoá giáo dục. Bên cạnh đó nhà trường làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương để xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn. Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND xã, phó trưởng ban và các thành viên là đại diện của ngành giáo dục, các ban ngành cấp xã. Từ đó xây dựng một kế hoạch, một lộ trình vừa mang tính cụ thể vừa mang tính ổn định lâu dài cả trong quy hoạch và xây dựng. Nhà trường căn cứ trên các tiêu chí của trường chuẩn phải xây dựng được đề án cụ thể làm cái gì trước, cái gì sau, biết ưu tiên những điều kiện nào về CSVC, về con người để học sinh được thụ hưởng trước hết, nhằm nâng cao chất lượng, tạo sức thuyết phục đối với phụ huynh và học sinh. Thông qua xây dựng trường chuẩn mức độ 2 các địa phương, các nhà trường, ngành giáo dục của huyện nhà, phụ huynh và học sinh phải chăm lo toàn diện về 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả. Thực tế tại trường Tiểu học Đặng Sơn, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2009 và đã được UBND huyện giao nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn mức độ 2 trong giai đoạn 2010 – 2015. Sau khi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 nhà trường cơ bản có đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ cấu các bộ máy đầy đủ theo điều lệ trường tiểu học. Để thực hiện thành công xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường cần tập trung hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, để hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc đề ra và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là công việc nhà trường chú trọng và quan tâm thường xuyên để thúc đẩy mọi hoạt động đạt hiệu quả. Tuy nhiên việc phối hợp 3 môi trường có lúc có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, thiếu tính đồng bộ; một số đoàn thể chưa tích cực chưa phát huy hết khả năng của mình để phối hợp trong công tác giáo dục và xây dựng trường chuẩn mức độ 2 của nhà trường. Xuất phát từ thực tế của địa phương xã nhà và yêu cầu cần thiết của xã hội hiện nay, từ thực tế của trường Tiểu học Đặng Sơn - Đô Lương, để hoàn thành lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đúng thời gian nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng được mục tiêu của Giáo dục tiểu học đã đề ra, tôi chọn vấn đề: “Một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả” để nghiên cứu.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản