SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
478
lượt xem
35
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng

Mô tả BST SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm quản lý, giảng dạy có giá trị ứng dụng thực tiễn trong bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ đề tài của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong công việc. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được trích trong bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng:

PHẦN MỞ ĐẦU- ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Như chúng ta đã biết, Văn phòng của cơ quan hành chính nhà nước là một phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức và điều hành công việc, là trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao. Văn phòng là một phòng tổng hợp, quản lý và tham mưu về nhiều mặt điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo; nói cách khác, Văn phòng là tổ chức sự làm việc giúp lãnh đạo. Chức năng tham mưu của Văn phòng được thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể như xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo Quy chế; giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, thẩm định về phạm vi, yêu cầu, quy trình, tiến độ, thể thức của các đề án, kế hoạch, kiến nghị xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, biên tập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức của các văn bản; in ấn, sao gửi các văn bản, tài liệu đến các đơn vị khác…
Bên cạnh đó, Văn phòng còn là bộ phận phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày như tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác, hoạt động chuyên môn của các đơn vị, bộ phận; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm công tác của cơ quan, tổ chức nói chung.
Chức năng tham mưu, tổng hợp và phục vụ đan xen nhau, có quan hệ mật thiết với nhau: tham mưu nhằm để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu. Cũng từ đó việc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Văn phòng cần có định hướng đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, trong đó cần xác định rõ Văn phòng không chỉ là cái “hộp thư” hay “một cái máy giúp việc” đơn thuần, mà cần có những con người phấn đấu vươn lên, sáng tạo, có được những ý kiến đề xuất xác đáng; đồng thời cũng cần tránh coi Văn phòng là “cơ quan tổng tham mưu”, bao biện làm thay những công việc không đúng chức năng.
Công tác Văn phòng là công tác thiết yếu, thường xuyên, liên tục và có tính bắt buộc đối với bất kỳ cơ quan, đơn vị nào. Trong vô vàn công việc thuộc về Văn phòng, thì công tác soạn thảo, ban hành, tổ chức giải quyết, quản lý văn bản, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là một trong những công tác có vị trí quan trọng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động văn thư liên quan đến nhiều vấn đề như: kỹ thuật soạn thảo, thủ tục ban hành, cách thức giải quyết, biện pháp quản lý. Trong các cơ quan quản lý nhà nước, việc quan niệm đúng về công tác Văn phòng, đặc biệt là công tác soạn thảo, ban hành, in ấn, sao gửi văn bản là một nội dung rất quan trọng, đảm bảo cho việc chỉ đạo, quản lý tốt công tác thông tin hành chính, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị. Đối tượng tác nghiệp cụ thể của hoạt động văn thư là văn bản. Văn bản hành chính đóng vai trò không thể tách rời với mọi hoạt động của xã hội. Đặc biệt, trong hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là phương tiện thông tin cơ bản, là một trong những yếu tố quan trọng, thiết yếu để kiến tạo thể chế của nền hành chính nhà nước; là phương tiện quan trọng để ghi lại, lưu giữ lại, chuyển đạt các quyết định quản lý; là hình thức để cụ thể hoá pháp luật, là sự thể hiện ý chí, mệnh lệnh của các cơ quan nhà nước. Trong giai đoạn đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước hiện nay, việc thực hiện quy trình soạn thảo, in ấn, nhân bản sao cho đạt hiệu quả, chất lượng, bảo mật, kịp thời là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Trong phạm vi đề tài này, tôi xin chỉ đề cập đến công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực công tác Văn phòng, đó là công tác in ấn, nhân bản tài liệu, văn bản của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; từ đó nêu lên một số kinh nghiệm tích lũy qua thực tiễn tại đơn vị nhằm góp phần chuẩn hóa, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.  

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản