SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Mô tả BST SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Chúng xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tại các trường học trong cả nước bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ. Các đề tài trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các sáng kiến hay, các kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong quá trình giảng dạy và quản lý. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý vị trong việc nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy và quản lý trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ:

I. Tên đề tài:
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ 2 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ.

II. Đặt vấn đề:
Hoà trong xu thế đổi mới của toàn nhân loại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đưa nước ta từng bước tiến kịp các nước phát triển trong khu vực, hội nhập quốc tế, nắm bắt nhanh những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trong sự phát triển của đất nước, giáo dục đóng vai trò quan trọng, do đó trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ”, “là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội”.
Bậc tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ em, là nơi hình thành quá trình phát triển đúng đắn, lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng học tập, rèn luyện của học sinh. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường tiểu học là đem đến cho trẻ em hạnh phúc được học tập, là làm cho trẻ em được hưởng thụ một nền giáo dục tốt đẹp. Chỉ trên cơ sở của sự phát triển phong phú, hài hoà có tính toàn diện của nhân cách thì tài năng con người mới có điều kiện nảy nở, phát triển một cách cơ bản và bền vững.
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong những năm đến, việc duy trì chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT) mức độ 1 và phấn đấu thực hiện PCGDTHĐĐT mức độ 2 là yêu cầu cấp thiết vì nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT chính là nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong nhiều năm qua, PCGDTHĐĐT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã được Tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Là thành phố tỉnh lị, Tam Kỳ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Tỉnh, việc phấn đấu đạt PCGDTHĐĐT mức độ 2 là tất yếu.
Phòng GD&ĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCGD phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: chỉ đạo các trường học thực hiện công tác Phổ cập và thực hiện tốt công tác tham mưu. Từ năm 2005 đến nay, bản thân tôi được phân công phụ trách chuyên môn tiểu học và phụ trách công tác PCGDTHĐĐT. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ”.
Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện tại Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ tập trung vào việc chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ PCGDTHĐĐT và thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố các nội dung nhằm đạt chuẩn quốc gia về PCGDTHĐĐT mức độ 2 theo thông tư số 36/2009/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2009 ( TT 36) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi bản thân phụ trách.  

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập SKKN một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện Phổ cập GDTH- ĐĐT mức độ 2 trên địa bàn TP Tam Kỳ. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản