SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
286
lượt xem
42
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS

Mô tả BST SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS

Để nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác, chúng tôi kính mời quý thầy cô và các cán bộ quản lý tham khảo BST SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS dưới đây. Các tài liệu trong BST được chúng tôi chọn lọc và biên soạn kỹ càng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS

Mời quý thầy cô và các cán bộ quản lý cùng tham khảo SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 A. PHẦN MỞ ĐẦU
I.đặt vấn đề.

Bác hồ nói “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”. Và không phải ngẫu nhiên mà sự nghiệp giáo dục nước ta hiện nay được coi là quốc sách hàng đầu. Con người xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Con người mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn xã hội đồng thời là trách nhiệm trực tiếp của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Sản phẩm lao động của nhà giáo là nhân cách của học sinh, đồng thời gắn tương lai đất nước.
Là một bộ phận hợp thành của giáo dục xã hội, giáo dục thẩm mĩ không thể đứng ngoài hoặc tách biệt khỏi quá trình giáo dục toàn diện trong nhà trường phổ thông. giáo dục thẩm mĩ có mục tiêu cụ thể là phát triển năng lực thẩm mĩ cho mỗi thành viên trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc hình thành con người mới. Sự phát triển năng lực thẩm mĩ sẽ giúp con người biết nhận thức và đánh gía, biết vận động và sáng tạo “theo quy định cái đẹp”.
Giáo dục thẩm mĩ là sự nghiệp cuả quần chúng, của các thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên mỗi cấp học lại có nội dung và hình thức riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Giáo dục thẩm mĩ ở trường phổ thông được thực hiện chủ yếu trong các giờ học chính khoá trong nhà trường. Nội dung ở tất cả các môn học đều có khả năng tạo cho trẻ những ấn tượng tri thức và tình cảm thẩm mĩ, đặc biệt là các môn thuộc nhóm nghệ thuật như âm nhạc, mĩ thuật. Bởi sự biểu hiện tập trung nhất của các giá trị thẩm mĩ ở trong nghệ thuật.
Hiện nay cùng các môn học khác môn mĩ thuật được biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục và được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo chương trình sách giáo khoa thống nhất.
Dạy mĩ thuật ở trường phổ thông không đơn thuần là dạy vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật “Dạy và học ” để nâng cao hiểu biết của học sinh về nhiều mặt như: Đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ… Do vậy mĩ thuật có vị trí đặc biệt góp phần vào việc giáo dục thẩm mĩ cho lứa tuổi thiếu niên.
Vấn đề giáo dục thẩm mĩ có thể có nhiều tác giả, bài viết nói tới, bàn đến xong ở nội dung này với thực tế giảng dạy mĩ thuật của bản thân ở trường Trung học cơ sở, tôi chỉ muốn thông qua các bài giảng bằng các phương pháp thích hợp tạo cho các em có nhận thức thẩm mĩ, khả năng hoạt động mang tính thẩm mĩ và tiếp nhận sáng tạo các giá trị thẩm mĩ. Từ đó các em vận dụng vào cuộc sống học tập. Sinh hoạt hàng ngày và mai sau góp phần hình thành con người lao động mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong khuôn khổ của một nghiêng cứu nhỏ tôi chưa thể đề cập sâu rộng nhưng mong muốn của tôi được góp một phần vào việc xây dựng và phát triển nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST SKKN: Một số Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh THCS!
Đồng bộ tài khoản