SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
91
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh

Mô tả BST SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh

Các đề tài trong bộ sưu tập SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh này sẽ mang đến cho quý vị các sáng kiến hay, các kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong quá trình giảng dạy và quản lý. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý vị trong việc nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy và quản lý trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh

Bạn có thể tải miễn phí BST SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh này về máy để tham khảo phục vụ công việc đạt hiệu quả hơn.

 Phần một: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới PPDH

Vấn đề vì sao phải đổi mới và đổi mới theo phương hướng nào, từ lâu đã được Đảng và Nhà nước hết rức quan tâm đặt ra và xác định rõ trong các văn kiện, nghị quyết đề cập đến GD&ĐT. Để trả lời cho câu hỏi trên, Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII đã đề ra nhiệm vụ: “ đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học”, phải “ khuyến khích tự học”, phải “ áp dụng những PPDH hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự giải quyết vấn đề”. Nghị quyết Trung ương 2 Khoá VIII tiếp tục khẳng định: “phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh...”. Gần đây nhất là: Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng lại nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của HS...”.
2. PPGD nói chung và PPGDTX nói riêng theo quan điểm đổi mới là gì?
Xin được bắt đầu với phương pháp GDPT, Điều 28-Luật GD 2005 đã nêu rõ: “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, BD PP tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui và hứng thú cho học sinh”. Riêng với GDTX, Điều 45 tiếp tục xác định: “Phương pháp GDTX phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học”, nhằm thực hiệnmục tiêu của GDTX (Điều 44): “ giúp cho mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội. Nhà nước có chính sách phát triển GDTX, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập”. Như vậy GDTX không chỉ nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức GDPT mà còn quan trọng hơn là chuẩn bị cho người học có một khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh, năng lực giải quyết có hiệu quả trước những vấn đề phong phú và phức tạp mà thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra; tạo cho họ tiềm lực và ý thức học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Chúc bạn có được nguồn tư liệu SKKN một số vấn đề về đổi mới PP dạy học ở các TTGDTX tình Hà Tĩnh hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản