SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
374
lượt xem
30
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Mô tả BST SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy và phương pháp học tập có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhất định sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) dưới đây:

I. Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP BỔ SUNG NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG.
II. Đặt vấn đề:

1. Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu:
Sinh hoạt công đoàn là một hoạt động rất quan trọng của công đoàn, có vai trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của công đoàn, đảm bảo cho công đoàn và mỗi đoàn viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. lớn mọi hoạt động của nhà trường đều có sự phốihợp hỗ trợ của các tổ chức công đoàn. Công đoàn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của nhà trường. Công đoàn vững mạnh thì nhà trường mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do vậy, chất lượng sinh hoạt công đoàn là một trong nhữngyếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của công đoàn. Không tổ chức sinh hoạt công đoàn hoặc tổ chức sinh hoạt công đoàn nhưng chất lượng sinh hoạt thấp thì công đoàn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những công đoàn vững mạnhxuất sắc là những công đoàn duy trì nền nếp sinh hoạt công đoàn, có nội dung sinh hoạt công đoàn phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt công đoàn đa dạng, sinh hoạt công đoàn có chất lượng tốt.
2. Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu:
Trong nhà trường, việc tổ chức cho các đoàn viên sinh hoạt có vai trò quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng mọi mặt. Với sinh hoạt công đoàn truyền thống, hình thức tổ chức phổ biến vẫn là đánh giá hoạt động công đoàn tháng qua, triển khai công tác công đoàn tháng đến và học tập một số văn bản. Thực tế cho thấy, cách tổ chức sinh hoạt công đoàn như vậy đó bộc lộ những điểm chưa phù hợp bởi nó hạn chế sự tham gia tích cực của Ban chấp hành công đoàn và các đoàn viên trong nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt, các đoàn viên chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp, chưa xây dựng cũng như chưa đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư nguyện vọng của bản thân. Các buổi sinh hoạt trở nên tẻ nhạt, nhàm chán. Vì thế, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là vấn đề thường xuyên, trọng yếu, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là việc làm không thể thiếu.Thực trạng trước đây 2 năm, chất lượngcác buổi sinh hoạt công đoàn trong nhà trường chưa cao, chưa mạnh, chưa thu hút đoàn viên say mê trong các buổisinh hoạt. Năm học qua, sau khi tác động một số biện pháp khả thi đã mang lại một kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn. Đây là năm học thứ hai, tôi tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đề tài này với yêu cầu đặt ra cao hơn.
3. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay, chất lượng sinh hoạt công đoàn còn rất thấp. Tình trạng khá phổ biến là nội dung sinh hoạt công đoàn còn nghèo nàn, ítthiết thực, mang tính sự vụ, hành chính,chưa mang màu sắc công đoàn, chưa có những chuyên đề thảo luận sôi nổi, thẳng thắn mang tính khoa học. Những vấn đề thuộc lĩnh vực công đoàn được bàn đến còn mờ nhạt, hình thức sinh hoạt công đoàn còn đơn điệu. Sinh hoạt công đoàn chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đoàn viên tìm hiểu chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở mà nhất là công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tíchcực trong công tác dân chủ hóa, xã hội hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức Công đoàn (Ban chấp hành) là linh hồn trong công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên -người lao động, bản thân nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới, công tác quản lý đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra một số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn thực sự là vấn đề quan trọng. Từ tinh thần trách nhiệm của một Chủ tịch Công đoàn cơ sở,năm học 2013-2014, tôiquan tâm, suy nghĩ và tiếp tục chọn nội dung này để nghiên cứu thực hiện (đề tài đã được Hội đồng khoa học thành phố Tam Kỳ thẩm định, đánh giá, xếp loại A cấp thành phố năm học 2012-2013). Một năm cũng đủ để làm chuyển biến theo chiều hướng tích cực về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn trongnhà trường song cần phảicó khoảng thời gian nhiều hơn thế để tiếp tục nghiên cứu thực hiện thì kết quả đạt được mới thật sự bền vững và đều khắp.Xuất phát từ tất cả suy nghĩ nêu trên, phát huy các biện pháp đã thực hiện có kếtquả trong năm học qua, còn phù hợp với năm học này,tôi tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm một số biện pháp khả thi và đã chỉ đạo thực hiện thành công đề tài mang tên:“Một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ-Quảng Nam)” 

Hãy xem tiếp nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm này trong bộ sưu tập SKKN một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo thêm nhiều đề tài khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản