SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học

Mô tả BST SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học

Quý thầy cô và các cán bộ quản lý đang muốn tìm kiếm SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học? Hãy đến với thư viện eLib, các tài liệu trong BST dưới đây đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ quý thầy cô, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục, hi vọng sẽ giúp ích nhiều cho công việc của quý vị. Chúc quý vị tìm thầy những tài liệu hay mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học

Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do lựa chọn đề tài

1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học
Giáo d ục - đào tạo luôn được xem là nhân tố quan trọng, quyết định cho sự phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững. Thế kỉ XXI được xem là thế kỉ của công ngh ệ thông tin và truyền thông , sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã làm cho kh ối lượng tri thức của nhân loại tăng lên một cách nhanh chóng. Để không bị tụt hậu trong chặng đường thế kỉ này, giáo d ục cần phải có sự đổi mới để đào tạo ra những con người năng động, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VII, Đảng ta xác định: “Đổi mới phương pháp d ạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. Kết hợp tốt học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường với xã hội. Áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy sáng tạo…”. Điều này cho thấy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì giáo dục đào tạo phải đổi mới về nội dung, phương pháp, phương tiện và thiết bị dạy học.
Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa X, kì họp thứ 10 thông quy định nêu rõ: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
1.2. Xuất phát từ vị trí, vai trò của TN trong dạy học SH
Trong lí luận dạy học, sự thống nhất giữa trực quan và tư duy trừ tượng là một luận điểm có tính nguyên tắc nhằm đảm bảo cho quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao. Phương tiện trực quan là nguồn thông tin phong phú và đa dạng g i úp HS lĩnh h ội tri th ức một cách cụ thể, chính xác, là con đường tốt nhất giúp HS tiếp cận hiện thực khách quan, góp phần khắc sâu, mở rộng, củng cố tri thức, phát triển năng lực tư duy, khả năng tìm tòi, khám phá và vận dụng tri thức.
TN có vị trí, vai trò quan trọng , đó là nguồn thông tin phong phú, đa dạng, giúp HS lĩnh hội tri thức một cách cụ thể, chính xác, là con đường tốt nhất tiếp cận với hiện thực khách quan.
Sinh học là môn khoa học thực nghiệm. Hầu hết các hiện tượng, khái niệm, qui luật, quá trình trong SH đều bắt nguồn từ thực tiễn. Biểu diễn TN là một trong những phương pháp quan trọng để tổ chức HS nghiên cứu các hiện tượng SH.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học!.
Đồng bộ tài khoản