SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
177
lượt xem
27
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc

Mô tả BST SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc

Chúng xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý tại các trường học trong cả nước bộ sưu tập SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc. Các đề tài trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho quý vị các sáng kiến hay, các kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong quá trình giảng dạy và quản lý. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý vị trong việc nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy và quản lý trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc:

PHẦN I
MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề:
Trong những năm qua, do xác định được vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng và bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo trong tổng thể công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục. Việc bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo tại nhà trường đã thu được những kết quả sau:
- Đã tạo được trong tuyệt đại bộ phận Nhà giáo một nhận thức đúng đắn là: phải không ngừng tự bồi dưỡng và rèn luyện về phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục để đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục mà Đảng và nhân dân đang đặt trọn niềm tin ở các Nhà giáo;
- Nhà trường đã tạo được một số hình thức bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo khá hiệu quả như: gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc bồi dưỡng về phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Nhà giáo. Tạo phong trào thi đua tự học, tự nghiên cứu, tổ chức những chuyên đề, hội thảo, hội thi; cho Nhà giáo đi học để năng trình độ đào tạo chuẩn và vượt chuẩn … để bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Thông qua các hoạt động giáo dục để rèn kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo.
Song trong thực tế vấn đề bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế sau:
- Việc xây dựng một chiến lược ngắn hạn và dài hạn với những mục tiêu đáp ứng với từng giai đoạn đổi mới của sự nghiệp giáo dục cho việc bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo ở nhà trường chưa thực sự bài bản;
- Mặc dù đã tạo được một số hình thức bồi dưỡng khá hiệu quả. Song phương pháp bồi dưỡng còn bộc lộ khá nhiều điểm chưa thể hiện tính tích cực như: chưa thực sự tạo được phương pháp bồi dưỡng kiểu thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị các năm hoc bằng các phong trào thi đua tự bồi dưỡng liên tục trong đội ngũ Nhà giáo để bồi dưỡng; một số hình thức bồi dưỡng còn mang
tính phong trào;
- Việc tạo sự gắn kết giữa tổ chức các hoạt động giáo dục với phục vụ các
mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và thực tiễn tự nhiên, xã hội đôi khi còn bị xem nhẹ; chưa có sự sáng tạo nhiều trong việc tạo ra những hình thức giáo dục ngoài giờ mới để bồi dưỡng. Do vậy hiệu quả việc bồi dưỡng năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo bị hạn chế.
Nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là do: công tác quản lý, chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo trong nhà trường đôi khi còn làm theo kiểu lối mòn, có những việc của công tác bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo còn làm theo kiểu phong trào để có, được đến đâu hay đến đó. Việc giao lưu giữa các nhà quản lý giáo dục trong các nhà trường để học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm hay trong công tác bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo rất ít.
Trong thực tiễn đổi mới sự nghiệp giáo dục, yêu cầu có tính quyết định đến chất lượng đổi mới là đội ngũ Nhà giáo. Nếu có một đội ngũ Nhà giáo có tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết và yêu nghề; có năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy và giáo dục, nghiệp vụ sư phạm giỏi; có năng lực và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo; biết không ngừng tự học để vươn lên thì chắc chắn công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục sẽ thành công.  

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN nâng cao hiệu quả việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy bộ môn Sinh học lớp 6 ở Trường THCS Đa Lộc. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
Đồng bộ tài khoản