SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
132
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở

Mô tả BST SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm quản lý, giáo dục có giá trị ứng dụng thực tiễn trong bộ sưu tập SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở. Chúng tôi hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển. Mời quý thầy cô và các cán bộ quản lý tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở:

1. Tình hình thực trạng của vấn đề:
- Về thực trạng của vấn đề:
Đối với người cán bộ quản lý, muốn thực thi được chức trách của mình thì phải có uy tín. Chức vụ càng cao càng phải có uy tín. Không có uy tín thì khó thuyết phục, tập hợp, lãnh đạo người dưới quyền. Uy tín chính là điều kiện bảo đảm hiệu quả công tác của người lãnh đạo.
Hiện nay, bên cạnh những cán bộ quản lý vừa có “uy”, vừa có “tín”, xứng tầm với trọng trách được giao thì không ít người chưa hội đủ những tiêu chí cần và đủ của người lãnh đạo. Thay vì, họ phải luôn phấn đấu rèn luyện để có được chữ “tín” thì họ luôn sợ người dưới quyền đánh giá thấp về năng lực và phẩm chất của mình nên thường tự khoe khoang, thích thành tích, thích danh vọng, sợ trách nhiệm, thích những lời tâng bốc, tạo ra vây cánh… để tăng thêm “uy tín ảo”.
Để đưa ra những giải pháp mới, bản thân tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến qua các phiếu khảo sát và việc phỏng vấn đối tượng nghiên cứu ở 02 trường trung học cơ sở với tổng số là 75 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (xem phụ lục 1). Mục đích để có cơ sở khoa học, khách quan nhằm tìm hiểu uy tín của đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở. Bản thân đã thu được kết quả từ việc khảo sát, điều tra xã hội học như sau:
+ Thứ nhất,khi đánh giá về vai trò uy tín của người cán bộ quản lý giáo dục, kết quả thu được: có 93.3% cho là rất quan trọngvà 6.7% cho là quan trọng. Như vậy, đa số ý kiến cho rằng vai trò uy tín của người cán bộ quản lý là rất quan trọng, chỉ có số ít ý kiến cho rằng là quan trọng (xem kết quả câu hỏi 1 phần phụ lục 2).
+ Thứ hai,về vấn đề phẩm chất để đánh giá uy tín của đội ngũ cán bộ quản lý, kết quả thu được: có 100% ý kiến cho rằng khi đánh giá uy tín người cán bộ quản lý thì cả ba phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực cán bộ đều phải quan tâm chú ý (xem kết câu hỏi 2 phần phụ lục 2).  

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN nâng cao uy tín lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản