SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
74
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Mô tả BST SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Đến với BST SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay của thư viện eLib dưới đây, quý thầy cô và các cán bộ quản lý sẽ có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Các SKKN trong BST được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc cẩn thận, hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay dưới đây:

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.
Như chúng ta đã biết, ngày nay phát triển giáo dục được nhận thức như là con đường quan trọng nhất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đầu tư cho phát triển giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững, một loại đầu tư mà hiện nay tất cả các quốc gia đều quan tâm nhất.
Hiện nay, thế giới đang có những biến động phức tạp về kinh tế, chính trị văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ… Đất nước ta đang bước trên con đường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái, tác động nhiều mặt của nền kinh tế thị trường, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đang có một số bất cập cần phải đổi mới. Để khắc phục những khó khăn đó, chúng ta phải củng cố và phát triển giáo dục, tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hoàn thiện và phát triển nhân cách, tạo ra sức mạnh tinh thần mới của dân tộc.
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của nước ta đưa ra ba đột phá chiến lược trong đó chiến lược thứ hai là:“Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ”[17];
Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020” với mục tiêu tổng quát “Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập”[10];
Những năm qua nền giáo dục nước ta đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ đắc lực cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển rộng khắp các tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội, chúng ta đã xây dựng một đội ngũ giáo viên ngày càng đông đảo, có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng phần nào nhu cầu học tập của toàn xã hội, từ đó trình độ dân trí được nâng cao và nguồn nhân lực có chất lượng cao được tăng lên. Công tác quản lý giáo dục đã có nhiều chuyển biến, tạo đà cho sự thay đổi về chất của toàn bộ hệ thống giáo dục. Những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, và giữ vững an ninh chính trị của đất nước.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của công cuộc đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục Việt Nam, đội ngũ nhà giáo còn nhiều bất cập, những đánh giá của Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI “Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp.” [18];
Do đó, việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên là một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay.
Ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà Giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010" đã đưa ra giải pháp: "Xây dựng chuẩn giáo viên các cấp, bậc học; xây dựng, hoàn thiện nội dung, quy trình, phương thức bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo". Ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT. Nhằm giúp giáo viên tự đánh giá năng lực nghề nghiệp (dạy học và giáo dục) và giúp các cấp quản lý có cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học. Đồng thời, chuẩn nghề nghiệp là cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học, nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên trung học.  

Mời quý thầy cô giáo và các bạn đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập SKKN quản lý đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản