SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
59
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT

Mô tả BST SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô, các cán bộ quản lý bộ sưu tập SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT dưới đây:

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lí là khâu đột phá, có tính then chốt và quyết định. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) đặt ra như¬ một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục – đào tạo hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là khâu then chốt”.
Cán bộ quản lí trường học là người có trách nhiệm và thẩm quyền về mặt hành chính và chuyên môn, đại diện cho Nhà nước về mặt pháp lí, chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lí cấp trên để cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết trên bằng các Quyết định quản lí, tác động điều khiển các thành tố trong hệ thống nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục được quy định bằng luật pháp hoặc bằng các văn bản do các cấp có thẩm quyền ban hành. Để đáp ứng được vị trí, vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ, đội ngũ CBQL ở các trường trung học phổ thông (THPT) phải có đủ những phẩm chất, năng lực cần thiết theo tiêu chuẩn về chất lượng cán bộ quản lí trường THPT, chấp nhận sự thay đổi và mạnh dạn đổi mới theo điều kiện thực tiễn của từng địa phương .
2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC ĐịA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI.
2.1 Về phẩm chất và năng lực của CBQL: Qua khảo sát tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy: Về năng lực, CBQL các trường THPT đã đáp ứng được các công việc hiện tại. Tuy nhiên, xét góc độ trình độ quản lí lâu dài và tính chuyên nghiệp, đội ngũ CBQL trường THPT huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai còn nhiều hạn chế sau:
- Năng lực của đội ngũ CBQL chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ luôn luôn đổi mới.
- Tính chuyên nghiệp chưa cao, đặc biệt trong việc thực thi công vụ, khả năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các lĩnh vực còn hạn chế.
- Trình độ năng lực, kỹ năng điều hành quản lí còn bất cập. Đa số còn làm việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chưa chú trọng công tác dự báo, xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động. Cung cách làm việc thường rơi vào tình trạng bị động, lúng túng, sự vụ, tình thế. Một số CBQL trường THPT còn có tâm lí ỷ lại, thiếu chủ động, chưa sáng tạo, ỷ lại trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề của cơ sở. Sự linh hoạt, mạnh dạn trong công tác quản lí, khả năng thuyết phục quần chúng còn hạn chế, phương pháp làm việc chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.
- Kiến thức về pháp luật, về tổ chức bộ máy, về quản lí nhân sự và tài chính còn hạn chế, do đó còn lúng túng trong thực thi trách nhiệm và thẩm quyền. Việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường còn thiếu tính hệ thống, mang tính đối phó, kém hiệu quả.
- Việc thanh tra, kiểm tra trong nhà trường chưa được chú trọng đúng mức. Chế độ báo cáo còn thiếu thường xuyên và thống nhất, số liệu thiếu độ tin cậy.
Sở dĩ có các tồn tại nêu trên đây, nguyên nhân là do các cấp lãnh đạo chưa đủ thời gian đầu tư công sức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, kiện toàn, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chưa có giải pháp tạo động lực cho CBQL phát huy tài năng. Đồng thời bản thân các CBQL trường THPT chưa ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình, chưa xác định rõ được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ để tự rèn luyện, phấn đấu, còn bằng lòng với những gì mình đã có.

Chúc quý thầy cô có được nguồn tư liệu SKKN quản lý: Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên THPT hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản