SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
232
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Mô tả BST SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các mẫu SKKN tạo thành BST SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh dưới đây. Với các tài liệu này, nhất định sẽ giúp quý thầy cô, các cấp cán bộ quản lý phần nào đạt hiệu quả hơn trong giảng dạy và công tác. Kính mời quý thầy cô, các cấp cán bộ quản lý cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh

Dưới đây là nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu:
1.1 Lý do chọn đề tài
1.1.1Về mặt lý luận:

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại. Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã chỉ rõ: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Đây là trách nhiệm của Toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng."
Trường học là một tổ chức sư phạm được hình thành để thực hiện mục đích nhất định.Trường học là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy học và giáo dục những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Trong nhà trường, thầy cô giáo sẽ là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn do đội ngũ giáo viên quyết định. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo quản lí trong mỗi nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt, nó là mắt xích quan yếu nhất trong hệ thống công tác quản lý. Nếu công tác này được cải tiến và đẩy mạnh thì nhất định chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường sẽ được nâng cao.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới tham gia hội nhập kinh tế thế giới và hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì nhà trường đó mới theo kịp xu hướng giáo dục ngày càng đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển nhà trường.

1.1.2 Về mặt thực tiễn:
Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên còn hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vị trí và vai trò của công tác này trong các nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhiều khi thực hiện thiếu đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên. Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả hạn chế của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong các trường tiểu học.
Thực tiễn giáo dục và giảng dạy của trường tiểu học Cát Linh trong 5 năm trở lại đây có không ít những khó khăn: Đội ngũ giáo viên nòng cốt có trình độ chuyên môn tay nghề vững đã nghỉ hưu đến 80%. Nhà trường tiếp nhận số lượng lớn giáo sinh mới ra trường với tuổi đời, tuổi nghề rất non trẻ, chưa có kinh nghiệm. Phần còn lại của đội ngũ là các giáo viên lớn tuổi, sự hưởng ứng tham gia của đội ngũ giáo viên vào phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của nhà trường còn hạn chế. Việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường còn yếu so với yêu cầu của thực tế xã hội và của ngành Giáo dục.
Là cán bộ lãnh đạo quản lí trẻ của nhà trường, tôi rất băn khoăn trăn trở với công tác quản lí toàn diện của nhà trường. Tôi xác định rằng công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lí. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục trong các trường tiểu học cũng như yêu cầu của xã hội, của thời đại. Bởi vậy tôi chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu. Tên đề tài nghiên cứu là: “Biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Cát Linh”  

Mời quý thầy cô giáo và các bạn xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập SKKN quản lý về biện pháp chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học Cát Linh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các bạn cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản