SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
157
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học

Mô tả BST SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học

Mời quý thầy cô, các cán bộ quản lý cùng tham khảo những SKKN trong BST SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học dưới đây của thư viện eLib. Các tài liệu trong BST được chọn lọc cẩn thận sẽ giúp quý thầy cô và các cán bộ quản lý nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, quý thầy cô, các cấp cán bộ quản lý còn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác bằng cách xem trực tiếp trên Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo đoạn trích trong BST SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học dưới đây của chúng tôi.

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đất nước ta đang từng bước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sự nghiệp to lớn đó đòi hỏi giáo dục phải đào tạo nên những con người tự ......................... không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện" (Nghị quyết TW 2 khóa VIII), vì phải "tiếp tục chấn chỉnh nề nếp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo, thực hiện đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giáo dục ở từng khối lớp" (Nghị quyết TW 9- Ban chấp hành TW Đảng khóa IX).
Như vậy phương pháp dạy học là một trong những lĩnh vực trọng tâm nhất của hoạt động quản lý giáo dục. Nó vừa là đối tượng quản lý ở cấp vĩ mô; trường học, lớp học, bộ môn, từng cá nhân giáo viên và cả học sinh. Phương pháp dạy học (PPDH) giáo dục có một vai trò hết sức quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo - phương pháp dạy học là sự vận động của nội dung chương trình dạy học. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đất nước đòi hỏi người giáo viên phải biết dạy học sinh cách học - đổi mới phương pháp dạy học - để phát huy được tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập.
Thực tế hiện nay trong nhà trường Tiểu học, cơ sở vật chất phương tiện dạy học, đội ngũ thầy dạy có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dạy học ngày nay. Mặt khác cán bộ chỉ đạo phần nhiều ảnh hưởng theo lối cũ, chưa có sự chuyển biến một cách sâu sắc và kịp thời, một phần do nhận thức và trình độ đào tạo.
Với nhận thức muốn đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường, tôi đã dành thời gian nghiên cứu và tích lũy được kinh nghiệm “Giải pháp quản lý, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Tiểu học ”
2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Phát hiện và khẳng định một số biện pháp quản lý chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên trường Tiểu học Liên Nghĩa.
3- KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
* Khách thể nghiên cứu:
Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trường Tiểu học Liên Nghĩa
* Đối tượng nghiên cứu:
Những biện pháp tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học Liên Nghĩa
4- GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:
Đổi mới phương pháp dạy học phổ thông nói chung, trường Tiểu học nói riêng, nếu tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức của Đại bộ phận giáo viên, bồi dưỡng cho họ kiến thức về phương pháp và kỹ năng sư phạm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để trả lại đúng bản chất của quá trình giáo dục.
5- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
5.1. Tìm hiểu nội dung một số vấn đề lý luận cơ bản của phương pháp dạy và đổi mới phương pháp dạy học.
5.2. Tìm hiểu thực trạng và tìm nguyên nhân của việc đổi mới phương pháp dạy học.
5.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo quản lý đổi mới dạy học của giáo viên. 

Chúng tôi mong rằng BST SKKN tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các bạn.
Đồng bộ tài khoản