SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
625
lượt xem
55
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT

Mô tả BST SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT

Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, phương pháp giảng dạy có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT nhất định sẽ hữu ích đối với công tác quản lý và giảng dạy của quý thầy cô giáo trong trường học. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT:

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

I. TÍNH CẤP THIẾT:
Để bảo vệ môi trường, cái nôi sinh thành của mình, con người đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp giáo dục môi trường (GDMT ). GDMT đựơc xem là một biện pháp có hiệu quả cao, bởi vì nó giúp con người có được biện pháp đúng đắn trong việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và có ý thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Hiện nay, việc giáo dục môi trường qua giảng dạy trong các trường học, nhất là các trường THPT có ý nghĩa và chiếm vị trí đặc biệt. Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai đất nước, những người sẽ thực hiện khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) và môi trường đất nước mình. Nếu họ có nhận thức đầy đủ các vấn đề về môi trường, thì khi ra đời, dù bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động nào họ đều có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả.
Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và những vấn đề xã hội đã được đề cập ở trên. Tôi chọn nghiên cứu " Giáo dục môi trường qua môn Địa lí lớp 11 "nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của môi trường.

II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Thực tế, trong năm học trước với việc lồng ghép các kiến thức về môi trường vào chương trình giảng dạy Địa lí 10, học sinh đã có được cái nhìn đúng đắn và toàn diện về vấn đề môi trường. Song vần cần tiếp tục khắc sâu nội dung kiến thức này cho học sinh ở lớp 11 và 12 để nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn cho học sinh trong việc BVMT.
Việc lống ghép kiến thức về môi trường vào giảng dạy địa lý 11 chỉ thể hiện lồng ghép và một số mục nhỏ mang tính chất liên hệ chứ không thể hiện rộng trong toàn bài và cũng chỉ lồng ghép vào một số bài dạy không dàn trải toàn bộ chương trình địa lí lớp 11,nên hiệu quả giáo dục môi trường chưa cao và chưa được thường xuyên.

III. MỤC ĐÍCH , NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Mục đích:

Giáo dục HS nhận thức được vai trò của môi trường thông qua giảng dạy Địa lí lớp 11 một cách có hiệu quả.
Hướng dẫn học sinh nhận biết :Loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành một mục, một ý trong bài học và được tích hợp vào kiến thức địa lí
Góp phần giáo dục HS nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn trong việc BVMT.
2. Nhiệm vụ
Phân loại và xác định các loại bài tích hợp và lồng ghép kiến thức về môi trường qua môn địa lí 11
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy và học tập môn Địa lí 11 Liên hệ thực tế việc bảo vệ môi trường ở địa phương tỉnh nhà

IV.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CƯU:
1. Đối tượng:

Giáo viên tham gia giảng dạy Địa lí THPT
Học sinh THPT trong việc bồi dưỡng kiến thức về môi trường thông qua môn
Địa lí

2. Phạm vi nghiên cưu:
Áp dụng cho việc giáo dục môi trường qua môn Địa lí
Phạm vi tích hợp giáo dục môi trương trong giảng dạy Địa lí

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
1. Thời gian nghiên cứu:

Năm học 2011-212
2. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp thu thập tài liệu: Tìm hiểu, thu thập tài liệu từ sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo dục môi trường trong môn Địa lí
b. Phương pháp thực nghiệm: Soạn giáo án và giảng dạy thực nghiệm ở một số lớp , đồng thời kiểm tra học sinh lấy kết quả làm căn cứ. Trong quá trình giảng dạy phải tổ chức được lồng ghép giáo dục môi trường.
c. Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp mọi vấn đề có liên quan để hình thành lý luận của đề tài , vân dụng đề tài và rút ra những kết luận cần thiết.

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem tiếp đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập SKKN tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản