SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
108
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học

Mô tả BST SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm quản lý, giảng dạy có giá trị ứng dụng thực tiễn trong bộ sưu tập SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ đề tài của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong công việc. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên được trích trong bộ sưu tập SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học:

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

Nhà trường có một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, vì đó là nơi truyền thụ và phổ cập kiến thức, là nơi tổ chức quá trình Dạy- Học, giáo dục con người trở thành những công dân có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để làm việc đáp ứng theo yêu cầu của xã hội. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ này, mỗi giáo viên trong trường phổ thông giữ một vai trò quyết định.
Hiện nay các nước trên Thế giới nói chung và nước ta nói riêng đều rất coi trọng giáo dục và đã đặt ra những yêu cầu mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đát nước. Đảng và nhà nước ta coi trọng giáo dục cùng với khoa học- công nghệ là quốc sách hàng đầu và đã Quán triệt Kết luận số 242/KL/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hoá- hiện đại hoá- xã hội hoá. Chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”..
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng đang thực hiện chỉ đạo của ngành “Đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng đội ngũ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy”. Thế nhưng trình độ chuyên môn của giáo viên còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay vì: Nhiều giáo viên lâu năm rất ngại khó khi thay đổi cái cũ tiếp thu cái mới, Còn các giáo viên trẻ thì chủ quan chưa có nhiều kinh nghiệm. Hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên ở các tổ chuyên môn còn nặng tính hình thức, chưa đồng bộ, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn nhiều hạn chế. Công tác giáo dục trong nhà trường vẫn chưa được các phụ huynh thực sự yên tâm, vẫn còn có sự phản ảnh của phụ huynh học sinh về phương pháp dạy học của giáo viên trong nhà trường. Bên cạnh đó, trường có một số không ít học sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên việc học tập còn nhiều hạn chế dẫn đến tiếp thu kiến thức của các em không đồng đều.
Là cán bộ quản lí bản thân tôi luôn băn khoăn làm sao để nâng cao tay nghề của đội ngũ giáo viên, làm sao để mỗi giáo viên thấy được cần có nhu cầu học tập, nhu cầu được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục trên cả nước. Bởi có chất lượng đội ngũ vững vàng sẽ có chất lượng đào tạo tốt. Chính vì lí do đó nên tôi chọn đề tài: “Biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
Nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được những cơ hội và thách thức của đơn vị trường cũng như của đất nước về nhiều mặt trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, kĩ năng sống, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp theo tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu của xã hội. Muốn làm được điều đó, mục tiêu của đề tài là đi sâu nghiên cứu thực trạng tình hình của đơn vị, để đề ra những giải pháp hợp lí, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoài phẩm chất đạo đức tốt cần phải có kiến thức và kĩ năng sư phạm chuẩn của bậc học yêu cầu để nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, xã EaTóh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đăk Lăk.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
- Nghiên cứu các chỉ thị, thông tư, các văn bản chỉ đạo của ngành. Tiến hành nghiên cứu về thực trạng tình hình đơn vị trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh.
- Nghiên cứu, đề ra những giải pháp quản lý có tính khả thi để nâng cao chất nguồn nhân lực trong trường tiểu học.
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tiễn: tìm hiểu thực trạng; khảo sát trình độ, tay nghề giáo viên qua chuyên môn, qua học sinh.
- Phương pháp thực nghiệm: áp dụng các giải pháp của đề tài để kiểm chứng kết quả.
- Phương pháp phân tích, xử lý số liệu. 

Mời quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý xem đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này hoặc xem thêm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm khác trong bộ sưu tập SKKN về biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trường tiểu học. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản