SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
230
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7

Mô tả BST SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7

Với sự hỗ trợ của Internet, quý vị bạn đọc có thể tìm thấy trên website eLib.vn bộ sưu tập SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7. Bộ sưu tập này bao gồm các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy cũng như quản lý giáo dục. Mời quý bạn đọc quan tâm tham khảo. Chúng tôi hi vọng, các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho công việc của quý vị.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề tài sáng kiến kinh nghiệm đầu tiên trong bộ sưu tập SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7 dưới đây:

 A:ĐẶT VẤN ĐỀ:
I: Lý do chọn đề tài.
1.Cơ sở khoa học.

Trong những thập niên gần đây xã hội đã có nhiêu chuyển biến theo hướng văn
minh hiện đại để đáp ứng với trình độ phát triển ngày càng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Do đó đòi hỏi con người phải có kiến thức về khoa học trong đó có bộ môn sinh học. Lĩnh vực công nghệ sinh học ngày càng được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. để có thể tiến kịp với sự phát triển trong lĩnh vực sinh học công nghệ của các nước trên thế giới ngay ở những khâu mở đầu chúng ta phải tạo nền tảng và trang bị một cách vững chắc, biết sử dụng kiến thức áp dụng đạt hiểu quả cao, muốn áp dung có hiệu quả thì phải có sự luyện tập, thực hành nhiều, và thường xuyên.
2. Cơ sở thực tiễn
- Sinh học là môn khoa học nghiên cứu rất rộng, nghiên cứu về sự xuất hiện và phát triển của sự sống trên trái đất. Đây là môn khoa học được đưa vào trường THCS học sớm nhưng chưa được chú trọng, mọi người vẫn coi là môn học phụ, học sinh chưa hiểu rõ được vai trò của môn học.
- Kiến thức môn học thực tế, gần gũi với đời sống, đề cập các hiện tượng sinh học trong đời sống sản xuất thường xuyên gặp. Học sinh chưa áp dụng được, giải thích lúng túng mới chỉ học tốt phần lý thuyết, cần phải gắn liền đi đôi với thực hành, lý thuyết gắn liền với thực tế.
II: Phạm vi đề tài.
Kiến thức môn sinh học rất rộng, vì điều kiện và thời gian nên phạm vi đề tài tôi nghiên cứu bộ môn sinh học THCS ở nội dung hẹp. Chương trình sinh học 7.
III: Đối tượng.
Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện cho phép tập trung nghiên cứu là học sinh THCS khối 7, ngoài ra đối tượng tác động trực tiếp là GV bộ môn.
B: NỘI DUNG:
I: Cơ sơ lý luận khoa học.

- Để góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện thì mỗi một môn học
có một vai trò nhất định, trong đó bộ môn sinh học là môn học hết sức quan trọng đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Nước ta đã thấy được vị trí và vai trò của bộ môn sinh học.
- Để bù đắp lại những thiếu hụt và tiến kịp với sự phát triển của các nước trong lĩnh
vực công nghệ sinh học. Đảng và Nhà nước và các cấp lãnh đạo đã đưa ra những giải pháp khắc phục, đi sâu bám sát sự phát triển của nền giáo dục nước nhà và trên thế giới để đổi mới kịp thời. Những năm gần đây chương trình THCS luôn được cải cách và nâng cao, trong đó có bộ môn sinh học là một trong những môn xếp hàng đầu được cải cách. ở các trường môn sinh học nói chung và bộ môn sinh học ở THCS nói riêng đã được quan tâm chú trọng rất nhiều, đây là môn học có tính chất giáo dục hướng nghiệp, học sinh cũng nhận thấy vai trò tích cực của bộ môn.

Quý thầy cô giáo và các cán bộ quản lý có thể tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm này và xem thêm các đề tài khác trong bộ sưu tập SKKN về phương pháp dạy bài thực hành Sinh học lớp 7. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản