SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
131
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường

Mô tả BST SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường

Với các SKKN trong BST SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường dưới đây của thư viện eLib, quý thầy cô, các cán bộ quản lý sẽ tìm thấy được nhiều tài liệu hay, hỗ trợ phần nào để nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Mời quý thầy cô, các cán bộ quản lý cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường dưới đây:

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Lý do khách quan:

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo”.
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục đào tạo, Ngành Giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục.
Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục. Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên:
“Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo”.
(Phạm Văn Đồng)
Trường Tiểu học Sông Đốc 1 nằm trong hệ thống giáo dục của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời và hệ thống giáo dục công lập của Nhà nước vì thế phải tuân thủ các văn bản pháp quy, quy chế quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống thanh tra kiểm tra các cấp.
2. Lý do chủ quan:
Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học nên Trường Tiểu học Sông Đốc 1 đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học từ khâu xây dựng kế hoạch để thực hiện kế hoạch.
Mặc dù là một trường còn nhiều khó khăn vì đây là thị trấn ven biển, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, người dân sống di cư tự do dân tạm trú nhiều nên việc điều hành thực hiện mục tiêu giáo dục còn gặp không ít khó khăn. Tuy vậy trong những năm gần đây do làm tốt công tác kiềm tra nội bộ trường học nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định.
- Năm học 2008-2009 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
- Năm học 2009-2010 Phòng Giáo dục & Đào tạo thanh tra xếp loại tốt.
Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường”.
3. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học Trường Tiểu học Sông Đốc 1 giúp công tác quản lý trường học hoạt động đúng mục đích.
4. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động nội bộ trường học, đối tượng chính là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trường. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trường học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo. Ngoài ra qua phương pháp phân tích-tổng hợp-điều tra-quan sát và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trường học trong hai năm gần đây.
 

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập SKKN việc tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản