SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
183
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Mầm non để cùng chia sẻ kinh nghiệm dạy trẻ
SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non

Mô tả BST SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non

Với mong muốn giúp quý thầy cô giáo, quý cán bộ nâng cao hiệu quả dạy học và quản lý giáo dục trong nhà trường, thư viện elib đã sưu tầm và chọn lọc các mẫu SKKN tạo thành BST SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo. Kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, quý cán bộ quản lý đạt kết quả cao trong công tác.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non

Đây là một đoạn trích hay trong BST SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non. Mời quý thầy cô tham khảo:

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục chịu trách nhiệm quan trọng là chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ và lao động.
Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo.Nhà nước tổ chức quản lý,mọi người,mọi nhà,mọi tổ chức xã hội đều phải chăm sóc,giáo dục trẻ em có thế thì trẻ em hôm nay mới trở thành người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau.Vì vậy phải huy động nguồn lực của xã hội để làm công tác Giáo Dục Mầm Non ( Nhân lực - Vật lực - Trí lực và Tài lực.).
Trẻ em không chỉ được quyền nhận sự chăm sóc giáo dục của toàn xã hội mà còn phải biến sự chăm sóc giáo dục của toàn xã hội thành chất lượng giáo dục của chính mình,phải có nghĩa vụ đối với xã hội mà trước hết là đối với mình để trở thành con ngoan,trò giỏi,có như thế sau này mới trở thành người công dân tốt của đất nước.
Xã hội hóa công tác giáo dục là một chủ trương và là một cuộc vận động lớn của Đảng,Nhà nước ta nhằm tăng cường cơ sở vật chất " Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực"
Làm tốt công tác Xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao công tác huy động cộng đồng tham gia xay dựng và phát triển giáo dục,phát triển nhà trường góp phần thực hiện tốt chủ trương Xã hội hóa giáo dục của Đảng.
Những năm qua xã hội hóa công tác giáo dục mầm non đã trở thành quan niệm phổ biến và rộng rãi trong toàn xã hội.Đây cũng là một tư tưởng giáo dục lớn của Đảng và chủ trương của Nhà nước nhằm nâng cao dân trí,đào tạo nhân lưc,bồi dưỡng nhân tài để giáo dục tạo ra lớp người lao động mới phát triển toàn diện,năng đông,sáng tạo đáp ứng đòi hỏi của nền Công nghiệp hóa nước ta vào năm 2020. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn Sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2010 - 2011 là:" Một số kinh nghiệm trong công tác Xã Hội Hóa để Xây dựng 'Trường học thân thiện - Học sinh tích cực"
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm:
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng của công tác Xã Hội Hóa giáo dục của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên, đề xuất một số kinh nghiệm,biện pháp thực hiện công tác Xã Hội Hóa Giáo Dục nhằm tăng cường cho việc đầu tư cơ sở vật chất ,nâng cao chất lượng quản lý trường mầm non xây dựng một môi trường giáo dục Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn..
3. Đối tượng của sáng kiến kinh nghiệm:
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác Xã Hội Hóa Giáo dục của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên tác động đến quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường thông qua việc tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số kinh nghiệm, biện pháp trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục
ở trường Mầm Non Nam Tiến - Phổ Yên về việc thực hiện phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực"
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Nghiên cứu lý luận về công tác Xã Hội hóa - Xã hội hóa giáo dục.
4.2. Nội dung thực hiện công tác xã Hội hóa giáo dục của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
4.3. Đề xuất một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục để "Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực" của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
5. Các phương pháp nghiên cứu:
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các văn bản pháp quy, những quy định của ngành có liên quan đến công tác Xã Hội Hóa Giáo dục, xây dựng cơ sở nghiên cứu lý luận cho việc nghiên cứu đề tài.
5.2. Phương pháp thực tiễn:
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp điều tra - Kiểm tra.
- Phương pháp tổng kết, đúc kết kinh nghiệm thông qua hoạt động của bản thân và đồng nghiệp.
6. Phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm:
Do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân còn hạn chế nên tôi chỉ nghiên cứu một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác Xã Hội Hóa Giáo Dục ở trường Mầm non nhằm tăng cường cơ sở vật chất nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường Mầm non xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện áp dụng trong năm học 2010 - 2011 tại trường Mầm non xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
7.Tài liệu tham khảo:
1 Văn kiện đại hội Đảng
2. Tạp trí giáo dục mầm non
3. Điều lệ trường mầm non
4. Qui chế nuôi dạy trẻ
5. Tài liệu hướng dẫn về công tác Xã Hội Hóa Giáo Dục.
6. Báo cáo tổng kết công tác Xã Hội Hóa của Công Đoàn Ngành Giáo dục Phổ Yên trong năm học 2009 - 2010.
8. Tài liệu quản lý về giáo dục đào tạo giành cho cán bộ quản lý bậc học mầm non.

 

Thư viện eLib mong rằng BST SKKN "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong trường mầm non sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các cán bộ quản lý giáo dục.
Đồng bộ tài khoản