Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Chia sẻ: An | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.620
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Mô tả BST Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Bộ sưu tập Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh gồm nhiều bài soạn hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải miễn phí BST Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I . Kiến thức chung
1. Hoàn cảnh ra đời

Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt:
19/8/1945 chính quyền ở thủ đô Hà Nội đã về tay nhân dân ta. 23/8/1945, tại Huế trước hàng vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại thoái vị. 25/8/1945, gần 1 triệu đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn quật khởi đứng lên giành chính quyền. Chỉ không đầy 10 ngày, Tổng khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám đã thành công rực rỡ.
Cuối tháng 8/1945, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Và ngày 2/9/1945; tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới Độc lập, Tự do.
Lúc này: Cách mạng thành công nhưng nước ta đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Chiến tranh thế giới II sắp kết thúc, thực dân Pháp nấp sau quân đội Anh vào giải giáp vũ khí quân đội Nhật ở miền Nam nước ta. Phía Bắc, quân Tàu Tưởng, tay sai của để quốc Mỹ đang trực sẵn ở biên giới với mục đích tương tự.
Trong nước, bọn phản động tìm cách ngoc đầu dậy hòng lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ .
Trên thế giới , hội nghị các nước đồng minh thắng trận họp và giao ước: Các nước thắng trận được trở lại thuộc địa cũ của mình; các nước giành độc lập thì được trao quyền tự trị. Pháp thì tung dư luận quốc tế rằng nước ta là thuộc địa do Pháp bảo hộ, khai hóa, nay Pháp trở lại cai trị là đương nhiên.

2. Mục đích, đối tượng:

Chính vì hoàn cảnh đặc biệt trên, bản Tuyên ngôn độc lập ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cần kíp , tất yếu của lịch sử cách mạng Việt Nam.
- Hướng tới toàn thể nhân dân VN , nhân dân thế giới , đặc biệt là bọn thực dân đế quốc đang lăm le xâm chiếm nước ta. Làm cho quốc tế công nhận nền độc lập ấy.
- Tuyên bố nền độc lập của dân tộc.
- Ngăn chặn âm mưu xâm lược của các nước thực dân, đế quốc.

3. Giá trị của bản TNĐL
a. Về lịch sử

Là một văn kiện có giá tri Ls to lớn:tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân ,phong kiến ở nước ta và mở ra kỉ nguyên mới độc lập tự do dân tộc.

b. Về văn học:
TNĐL là bài văn chính luận ngắn gọn,súc tích,lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn & đầy sức thuyết phục - áng văn bất hủ.

4. Bố cục: gồm 3 đoạn
- Đoạn 1:Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn
- Đoạn 2: Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.
- Đoạn 3: Lời tuyên bố độc lập
---> Bố cục cân đối, kết cấu chặt chẽ.

II. Phân tích
1. Cơ sở pháp lí & chính nghĩa của bản TN:

Nêu và khẳng định quyền con người và quyền dân tộc:
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản