Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
129
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa

Mô tả BST Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa

Bộ sưu tập Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa:

Dạng 1: Bài toán hỗn hợp dung dịch nhiều bazơ tác dụng với axit:
-Phương pháp: sử dụng phương trình ion thu gọn: H+ + OH─ H2O
Tính số mol H+ hoặc số mol OH─
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ hòa tan hết vào nước được dd Y và 0,12 mol H2. Tính thể tích dd H2SO4 0.5M cần trung hòa hết dd Y là:
A.120ml B.60ml C.180ml D.240ml
Hướng dẫn
Cần phân tích cho HS thấy được kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ đều tan hết vào nước được dd Y là dd bazơ, ta gọi M là kim loại tương đương của các kim loại trên và m là hóa trị tương ứng của M, ta có:
M + m H2O M(OH)m + H2 (1)
Từ (1) suy ra nOH─ = 2nH2 = 0,24 mol
2M(OH)¬m + m H2SO4 M2(SO4)m +m H2O (2)
Từ (2) ta có phương trình ion thu gọn là:
H+ + OH─ H2O (3)
Từ (3) nH+ = nOH─ = 0,24 mol
Số mol H2SO4 = nH+ = 0,12 mol
Vậy thể tích dd H2SO4 cần dùng là : = 0,24 (lit) hay 240 ml
Chọn đáp án D
Ví dụ 2: Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 có nồng độ tương ướng là 0.2M và 0,1M.Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 và HCl có nồng độ lần lượt là 0,25M và 0,75M.Thể tích dd X cần để trung hòa vừa đủ 40ml dd Y là:
A. 0,063 lít B. O,125 lít
C. 0,15 lít D. 0,25 lít
Hướng dẫn:
Gọi V là thể tích dd X cần dùng,từ đó suy ra số mol OH- phải dùng để trung hòa 40ml dd Y là:
nOH─ = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,2V + 2. 0,1V =0,4V (mol)
nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 2. 0,25.0,04 + 0,75. 0,04 = 0,05 (mol)
PT ion thu gọn của các phản ứng là:
H+ + OH─ H2O
0,05 o,4V
Suy ra 0,05 = 0,4V V = 0,125(lit) Chọn đáp án B.
Ví dụ 3: Trộn 100 ml dd KOH có pH = 12 với 100 ml dd HCl 0,012M. pH của dd sau khi pha trộn là:
A. pH = 3 B. pH = 4
C. pH = 8 D. pH = 11
Hướng dẫn:
Theo bài cho pH = 12 = 10-2 M
nOH─ = 0,1. 10─2 = 10─3 mol
nH+ = 0,1 . 0,012 = 0,0012 mol
Phản ứng có PT ion thu gọn sau:
H+ + OH─ H2O
0,0012 0,001
nH+ dư = 0,0012 ─ 0,001 = 0,0002 (mol)
Thể tích dd sau khi trộn = 100ml +100ml = 200ml hay 0,2 lít
Vây = = 0,001 hay 10─3 pH = 3 .
Chọn đáp án A

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải bài tập hóa. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản