Sự khác nhau giữa Because và Because of

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.231
lượt xem
14
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sự khác nhau giữa Because và Because of

Mô tả BST Sự khác nhau giữa Because và Because of

Trong tiếng Anh, cách dùng của Because và Because of không giống nhau. Chính vì vậy, cần phải phân biệt cách dùng hai liên từ này để tránh nhầm lẫn trong các bài thi và kiểm tra. Bộ sưu tập Sự khác nhau giữa Because và Because of sẽ giúp các bạn học sinh nắm được cách dùng của hai liên từ Because và Because of. Theo đó, sau Because sẽ là một mệnh đề, còn sau Because of sẽ là một danh từ hay một cụm danh từ. Mời các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Sự khác nhau giữa Because và Because of để nắm vững cách sử dụng của Because và Because of.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sự khác nhau giữa Because và Because of

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu của bộ sưu tậpSự khác nhau giữa Because và Because of. Bao gồm cấu trúc, cách sử dụng và một số bài tập ứng dụng của hai liên từ Because và Because of. Mời các bạn học sinh tham khảo phần trích dẫn dưới đây:

Sự khác nhau giữa Because và Because of cần ghi nhớ: 

1. Because + S + V
* I want to learn English because it is an international language.

2. Because of + pro(noun)/ noun phrase
* They are here because of us.
* Because of her illness, Van didn’t go to work last Monday.
* Because of his wife(’s) being there, he said nothing about it.

Nếu bạn muốn dùng ing-clause = participle thì đưa ing-clause lên đầu câu với điều kiện cùng chủ ngữ.
* I went to bed early because I felt tired.
= Feeling tired, I went to bed early.
Because of feeling tired,….. (sai)

Re: because of + Ving?

Re: Because of being shy, Jeff has difficulty talking loudly to girls. (incorrect)

The phrase being shy functions adjectivally; it’s short for being (that he is) shy.
Participle:

Jeff being (that he is) shy has difficulty talking loudly to girls. (correct)
Being (that he is) shy, Jeff has difficulty talking loudly to girls. (correct)

Noun:
Because of his shyness, Jeff has difficulty talking loudly to girls. (correct)
Participle:

Because of being (that Jeff is) shy…… (incorrect))

Ex: Mary didn’t go to school yesterday because she was sick.
A. Mary didn’t go to school yesterday because of she was sick.
B. Mary didn’t go to school yesterday because of being was sick.
C. Mary didn’t go to school yesterday because of being sick.
D. A & B are correct

Mary didn’t go to school yesterday because of her sickness. (đúng)
Because of her sickness, Mary didn’t go to school yesterday. (đúng)
Being sick, Mary didn’t go to school yesterday. (đúng)

Để xem thêm các tài liệu khác về cách dùng của Because và Because of, mời các bạn học sinh vui lòng xem thêm tài liệu trong bộ sưu tập Sự khác nhau giữa Because và Because of hoặc đăng nhập để tải về làm tài liệu học tập. Chúc các em học tốt!

Đồng bộ tài khoản