Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
110
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu

Mô tả BST Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Phan Bội Châu là một nhà yêu nước lớn, một chí sĩ cách mạng Việt Nam có ý chí tranh đấu, nghĩa khí và hết lòng tận tụy đóng góp cực kỳ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng dành độc lập của Việt Nam từ tay thực dân Pháp. Ông đã thành lập phong trào Duy Tân Hội (1904) - chủ trương tôn quân và bạo động đánh đổ đô hộ Pháp để khôi phục nền độc lập, tôn Kỳ Ngoại Hầu Cường Để làm minh chủ và khởi xướng phong trào Đông Du (1905) - vận động người trong nước xuất dương qua Trung Hoa, Nhật Bản du học để thâu nhận kiến thức mới của nước ngoài về giúp nước nhà.

Ông là một tác giả lớn về thơ và tiểu thuyết, với những bút danh Hải Thu, Sào Nam, Thị Hán, Độc Tỉnh Tử,…

Sách biên khảo, thi ca đã xuất bản
- Kí niệm lục (19??)
- Vấn đề phụ nữ (19??)
- Luận lí vấn đáp (19??)
- Sào nam văn tập (19??)
- Hậu Trần dật sử (19??) – Hà Nội: NXB Văn hóa-thông tin, 1996
- Khổng Học Đăng (19??) – Houston, TX: NXB Xuân Thu, 1986
- Phan Bội Châu Niên Biểu (19??) – Sài Gòn: Nhóm nghiên-cứu Sử Địa, 1971
- Phan Bội Châu Toàn Tập (19??) – Huế: NXB Thuận hóa: Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2001
- Trùng Quang Tâm Sử (19??) Hà Nội: NXB Văn học, 1971

Các tác phẩm cách mạng
- Việt Nam Quốc sử khảo (1909)
- Ngục Trung Thư (1913) – Sài Gòn: NXB Tân Việt, 1950
- Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư (19??)
- Việt Nam vong quốc sử (1905)
- Việt Nam Quốc sử bình diễn ca (1927)
- Cao Đẳng Quốc Dân Di Cảo (19??) – Huế: NXB Anh-Minh, 1957
- Chủng diêt dự ngôn(19??) – Hà Nội: NXB Khoa hoc xã hội, 1991
- Tân Việt Nam (19??) – Hà Nội: NXB Cục lưu trữ nhà nước, 1989
- Thiên Hồ Đế Hồ (19??) – Hà Nội: NXB Khoa học xã hội, 1978
- Khuyến quốc dân du học ca (19??)
- Hải ngoại huyết thư (1906)
- Dĩ cửu niên lai sở trì chủ nghĩa (19??)
- Hà thành liệt sĩ ca (19??)
- Truyện Lê Thái Tổ (19??)
- Tuồng Trưng nữ vương (19??)
- Gia huấn ca (19??)
- Giác quần thư (19??)
- Nam quốc dân tu tri (19??)
- Nữ quốc dân tu tri (19??)
- Truyện Chân tướng quân (1917) 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ trong BST Sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu!.
 

Đồng bộ tài khoản