Hướng dẫn kỹ năng viết hoa

Hiển thị 1-1 trên 1 kết quả
  • Bao gồm các đề tài sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, phương pháp giảng dạy có hiệu quả, bộ sưu tập SKKN hướng dẫn học sinh THCS rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học nhất định sẽ hữu ích đối với công tác quản lý và giảng dạy của quý thầy cô giáo trong trường học. Mời quý thầy cô giáo, các cán bộ quản lý tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

     hoahongtrang12 17-04-2015 264 42 1 tư liệu

      Download
Đồng bộ tài khoản