Ôn tập tiếng Anh lớp 12 Unit 12

Hiển thị 1-20 trên 34 kết quả
 • Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 9 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

   maytroivedau81 13-01-2015 749 71 4 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A Vacation Abroad, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 12 Tiếng Anh 8 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

   caphedang09 13-01-2015 808 121 1 tư liệu

    Download
 • Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Sports And PasTimes. Đây là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. ELib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 của unit 12 nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

   hoahongtrang12 13-01-2015 2015 321 3 tư liệu

    Download
 • Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cultural Diversity. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 2 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

   thienminh20 13-01-2015 2203 231 5 tư liệu

    Download
 • Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 Books. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 11 Tiếng Anh 12 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

   quangvinh93 13-01-2015 1261 98 1 tư liệu

    Download
 • Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Từ vựng Unit 4 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong chương trình.

   hoahongtrang12 05-01-2015 562 22 4 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 3, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

   quangvinh93 05-01-2015 384 18 2 tư liệu

    Download
 • Bao gồm các tài liệu là các bài tập trắc nghiệm trong Unit 10, bộ sưu tập Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered Species sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

   muaxuan15 13-01-2015 1777 158 2 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Từ vựng Unit 12 Music Tiếng Anh 10, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập và mở rộng vốn từ vựng trong Unit 12. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung bài học trong chương trình Tiếng Anh 10.

   quangvinh93 09-01-2015 846 10 5 tư liệu

    Download
 • Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về vốn từ vựng, ngữ pháp được học trong Unit 12 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

   hanminh09 13-02-2015 160 8 1 tư liệu

    Download
 • Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 1 tiếng Anh lớp 12. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong Unit 1 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

   caphedang09 13-02-2015 678 48 1 tư liệu

    Download
 • Bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 12 sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh 12. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

   hanminh09 13-02-2015 478 55 1 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 4 tiếng Anh lớp 12, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong Unit 4 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

   hoaphonglan10 13-02-2015 479 30 1 tư liệu

    Download
 • Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 12. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong Unit 5 tiếng Anh 12. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

   maylangthang90 13-02-2015 266 37 1 tư liệu

    Download
 • Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 7 tiếng Anh lớp 12. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về từ vựng và ngữ pháp Unit 7 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

   muaxuan15 13-02-2015 162 14 1 tư liệu

    Download
 • Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 8 tiếng Anh lớp 12. Gồm các bài tập dùng để bổ trợ cho Unit 8 tiếng Anh 12 giúp các em học sinh có thêm bài tập để củng cố vốn kiến thức về ngữ pháp và từ vựng đã được học trong Unit 8. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

   quangvinh93 13-02-2015 234 23 1 tư liệu

    Download
 • Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 12 trên eLib.vn. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong Unit 9 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

   thienminh20 13-02-2015 171 7 1 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 12, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh có thêm bài tập để luyện tập, củng cố thêm vốn từ vựng, ngữ pháp được học ở Unit 14 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

   hoaphonglan10 13-02-2015 275 33 1 tư liệu

    Download
 • Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 15 tiếng Anh lớp 12 trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Đến với bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học trong Unit 15 tiếng Anh 12. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

   maylangthang90 13-02-2015 204 20 1 tư liệu

    Download
 • Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 16 tiếng Anh lớp 12 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em học sinh có thêm nhiều bài tập để luyện tập, củng cố thêm vốn ngữ pháp, từ vựng đã được học trong Unit 16 tiếng Anh 12. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

   maytroivedau81 13-02-2015 164 21 1 tư liệu

    Download

TAG BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản