Tác giả Thiều Chửu

Hiển thị 1-8 trên 8 kết quả
 • Bộ sưu tập Soạn bài Quan âm Thị Kính của Thiều Chửu sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Ngữ văn 7. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách soạn bài và trả lời câu hỏi trong bài Quan âm Thị Kính để chuẩn bị cho tiết học mới thật hiệu quả. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

   dinhdu11 05-03-2015 213 0 3 tư liệu

    Download
 • Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn 7 trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Giải thích nhan đề Quan âm Thị Kính của Thiều Chửu. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được ý nghĩa nhan đề Quan âm Thị Kính. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

   suoimo17 05-03-2015 150 1 1 tư liệu

    Download
 • Bộ sưu tập Nhân vật Thị Mầu trong Quan âm Thị Kính (Thiều Chửu) sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Ngữ văn 7. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được vài nét về nhân vật Thị Mầu trong đoạn trích Quan âm Thị Kính. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

   suoitien18 05-03-2015 321 4 3 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Nội dung vở chèo Quan âm thị kính của Thiều Chửu, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức về vở chèo Quan âm Thị Kính. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

   bonglan19 05-03-2015 491 6 3 tư liệu

    Download
 • Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn 7 trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tóm tắt nội dung vở chèo Quan âm thị kính (Thiều Chửu). Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách tóm tắt nội dung vở chèo Quan Âm Thị Kính. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

   dinhquan15 05-03-2015 390 4 3 tư liệu

    Download
 • Bộ sưu tập Truyện thơ “Quan Âm Thị Kính” và những giá trị nghệ thuật để lại trong nền văn học nôm Việt Nam sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Ngữ văn 7. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các kiến thức về nghệ thuật của truyện thơ Quan Âm Thị Kính. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

   giangdien16 05-03-2015 220 1 1 tư liệu

    Download
 • Bộ sưu tập Quan Âm Thị Kính một hình ảnh tuyệt đẹp của người phụ nữ Việt Nam sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Ngữ văn 7. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua vở chèo Quan âm Thị Kính. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

   thuyvan12 05-03-2015 140 0 1 tư liệu

    Download
 • Đến với bộ sưu tập Xung đột trong đoạn trích Nỗi oan hại chồng (Trích Quan âm thị Kính), quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có thêm tài liệu để phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được tình huống xung đột trong đoạn trích Nỗi oan hại chồng. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Ngữ văn 7.

   phanlai13 05-03-2015 164 0 1 tư liệu

    Download
Đồng bộ tài khoản