Tài liệu về di sản văn hóa thế giới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Quý | Ngày: | 12 giáo án

0
876
lượt xem
145
download
Xem 12 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tài liệu về  di sản văn hóa thế giới

Mô tả BST Tài liệu về di sản văn hóa thế giới

Di sản thế giới là di chỉ hay di tích của một quốc gia như rừng, dãy núi, hồ, sa mạc, tòa nhà, quần thể kiến trúc hay thành phố... do các nước có tham gia Công ước di sản thế giới đề cử cho Chương trình quốc tế Di sản thế giới, được công nhận và quản lý bởi UNESCO.
Sau đó Chương trình quốc tế Di sản thế giới sẽ lập danh mục, đặt tên và bảo tồn những vị trí nổi bật về văn hóa hay đặc điểm tự nhiên cho di sản nhân loại chung. Những vị trí được đưa vào danh sách di sản thế giới có thể được nhận tiền từ Quỹ Di sản thế giới theo một số điều kiện nào đó. Chương trình này được thành lập bởi Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, gọi tắt là Công ước di sản thế giới, nó được Đại hội đồng UNESCO chấp nhận ngày 16 tháng 11 năm 1972.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Đồng bộ tài khoản