Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị

Mô tả BST Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị

BST Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư 01/2009/TT-BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị. Các bạn cùng tham khảo nhé!

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, MÃ SỐ 62.14.10.09 VÀO NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC MÃ SỐ 62.14 TRONG DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
 

Đồng bộ tài khoản