Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học

Mô tả BST Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các văn bản - mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các quyết định, nghị quyết, thông tư do các cơ quan nhà nước ban hành trong bộ sưu tập Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học. Mời quý bạn đọc tham khảo để cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với quý bạn đọc.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học
khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ theo kết quả buổi họp Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe ngày 25 tháng 5 năm 2010 về báo cáo kết quả xây dựng chương trình khung giáo dục đại học trình độ đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

Đồng bộ tài khoản