Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Mô tả BST Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

BST Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác, hướng dẫn các bạn thực hiện theo đúng quy định. Hi vọng, các thông tư này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Cùng tham khảo Thông tư 04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp dưới đây của thư viện eLib!

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Chế độ cử tuyển là chế độ tuyển sinh vào trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học chuyên nghiệp (THCN) không qua kỳ thi tuyển sinh nhằm mục đích đào tạo cán bộ, công chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Theo Điều 3 của Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm: vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và những vùng khó khăn khác.
Danh mục của những vùng này được cụ thể hoá tới cấp xã theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và số 647/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa và những văn bản bổ sung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 

Đồng bộ tài khoản