Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc

Mô tả BST Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định hiện hành để thực hiện cho đúng là điều cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc nhằm giúp các bạn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định: “Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giảng viên nước ngoài”;
Liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:
 

Đồng bộ tài khoản