Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi

Mô tả BST Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để nắm được các nghị định, nghị quyết, thông tư do nhà nước ban hành. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT thành lập Ban giám khảo giao lưu giáo viên dạy giỏi. Quý bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc download các văn bản này về tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Đồng bộ tài khoản